Forsiden

Nyheder

Fredensborg kommune har den 20. marts 2020 på Facebook lagt et opslag op om, at man på kommunens hjemmeside kan stille forslag til politkerne.

Lige nu er der oprettet to borgerforslag, hvoraf det ene handler om sikker cykelsti Fredensborg-Kokkedal.
Forslaget er oprettet af Kristian Engelbrecht Hansen.
Se forslaget her:

Handlingsplan for mobilitet og infrastruktur 2022 - 2025 Fredensborg Kommune
I december 2021 udgav Fredensborg Kommune en handlingsplan for mobilitet og infrastruktur 2022 - 2025.
Læs planen i pdf-format her.

Ny mobilitetsplan vedtaget i Hørsholm Kommune i oktober 2021
I 2020 gik Hørsholm kommune i gang med at lave en mobilitetsplan. Idéen var, at planen skulle blive et strategisk styringsværktøj for kommunen, samt en konkret handleplan for trafikområdet de kommende år.
I starten af 2021 inviterede man en række såkaldte 'lokale aktører' til at deltage i en dialogsammenhæng, som bl.a. skulle give synspunkter til planen. Formand Jens for vores lokalafdeling deltog. Planen blev færdiggjort i løbet af sommeren og vedtaget i oktober 2021.
Se mobilitetsplanen i pdf-format her.

Fire nye kløverstier er indviet i Hørsholm
Lørdag den 20. april 2019 blev fire nye Kløverstier af forskellig længde og med udgangspunkt i PH-park indviet. Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk firmaidrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner i 2011,
Udviklingen af stierne er finansieret af Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne.
Alle fire ruter sammenkæder steder af særlig interesse og byder på masser af oplevelser.
Få mere information om ruterne

Mindre forbedringer på stinettet i Fredensborg kommune
Politikerne i Fredensborg byråd afsatte i 2018 1,0 mio. kr. til mindre forbedringer på det kommunale stinet i 2019.
I slutningen af året blev der ansat en projektleder, Mathilde Løvenholdt Larsen, som kontaktede bestyrelsen og bad os hjælpe med at finde ud af, hvor pengene ville gøre mest gavn for borgerne og brugerne af stinettet i kommunen.
Læs her hvad det blev ud af det.

Skiltning af cykelstier i Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommune har besluttet at forbedre vejvisningen for cyklister i kommunen. Hidtil har skiltningen været mangelfuld, hvilket Cyklistforbundet flere gangen har fortalt politikerne.
I 2017 besluttede byrådet, at nu skulle der gøres noget ved det.
Da det er en stor opgave, har kommunen valgt at dele den over 3-4 år.
Læs mere her.

Stikort over Kokkedal på vej
Den 15. april 2018 arrangerede vi i samarbejde med Fredensborg Kommune en cykeltur i Nivå i anledning af at kommunen ville lancere et helt ny stikort over Nivå-området. Der deltog 70 friske voksne og børn på turen.
Læs mere her.

Nu er et helt nyt stikort over Kokkedal-området på vej. Vi har i lokalbestyrelsen været med i processen, og ser frem til det færdige resultat som vi forventer bliver lanceret i løbet af 2020.
Læs mere her.

Liste over stiforbedringsforslag til Fredensborg Kommune december 2020
I slutningen af 2020 har bestyrelsen revideret listen med cyklistrelaterede stiforbedringsforslag i Kokkedal, Nivå og Humlebæk. Da vi i bestyrelsen ikke har kontakt med aktive medlemmer i Fredensborg by, indeholder listen desværre ikke konkrete stiønsker fra Fredensborg-området.
Læs mere her.

Forbedringer for cyklister i Hørsholm 2020
I foråret 2019 startede lokalafdelingen en indsats omkring registrering og beskrivelse af steder i Hørsholm kommune, hvor cyklisternes vilkår ikke lever op til almindelige krav eller ønsker.
Læs mere her

Forbedring for cyklister i Fredensborg Kommune i 2020 /2021
Ved et møde med Team Trafik på Fredensborg Rådhus i starten af december 2020 blev vi blandt andet informeret om 13 gennemførte og igangværende projekter relateret til cykling i Fredensborg Kommune i 2020 /2021.
Læs mere her