Beretning aflagt ved generalforsamling 3. marts 2020

Foreningens aktiviteter

 • Cykelturistugen 2019. Randers stod for afholdelse af Cykelturistugen 2019 med ca. 135 deltagere. Bedømt ud fra deltagernes tilkendegivelser og evalueringen, var det en kanon succes takket være engagerede og mange frivillige, god styring af arrangement og økonomi, flotte og varierende ture og stort set alene godt vejr. Se mere ved at rulle tilbage til sommer 2019 på Facebookgruppen Cykelturistugen og se 478 billeder her.
 • Cykelture. Der blev arrangeret fire cykelture – se f.eks. sensommerturen 2019.
 • VCTA uddeling: Forud for Vi Cykler til Arbejde lavede vi reklame for kampagnen ved at uddele bananer til cyklist ved Cykelbroen. Bananer var påsat en label med en opfordring om at melde sig til VCTA.
 • Foretræde for MTU: Bestyrelsen havde foretræde for Miljø- og teknikudvalget forud for udvalgsmødet den 20. januar 2020. Som ”special guest star” deltog Bonnie Hyldahl Nielsen, der afleverede en stak underskrifter samt fotos visende behovet for en cykelsti mellem Ålum og Tånum. Forud for mødet var der til udvalget fremsendt en samlet oversigt over data, artikler, rapporter og relevante undersøgelser samt oversigten over 222 utrygge steder i Randers kommune. Vi kalder det et dialogmøde, men med blot 30 minutter heraf 3 minutter til aflevering af underskrifter fra Ålum og 15 minutter til speed-visning af denne præsentation, var der ikke megen tid til dialog.
 • Høringssvar til Mobilitetspolitik; opfordring om brede kantbaner på Mariagervej ifm. ny asfaltering og opfordring til at lave sti fra Nørreåen op over engene frem for at asfaltere over til Fladbrovej
 • Hvor er det utrygt at cykle? I forbindelse med kampagnen Cykelland.nu kunne cyklister indberette utrygge steder. Vi fik hurtigt spredt budskabet via lokale Facebook grupper, og der indkom 222 indberetninger om utrygge steder.
 • Støtte til borgere i Værum og Ålum
 • Politisk markedsføring af Hadsundvej. I forbindelse med det kuldsejlede DF forslag om omfartsvej ved Mariager, slog vi til lyd for, at nogle af de sparede penge burde anvendes til cykelsti langs statsvejen Hadsundvej fra Mejlby til Hadsund.
 • En håndfuld debat indlæg
 • Formanden deltog i #Sharetheroad kampagne. Dækfabrikanten Continental, der ud over at lave bildæk også lave cykeldæk, producerede en ganske seriøs kampagne bygget op over en række filmklip, hvor cyklist og bilist diskuterer sammen med en konfliktmægler. Optagelserne foregik over to dage med fem kamerahold!
 • TV2 Østjylland. Formanden gjorde TV2 Østjylland opmærksom på det urimelige i, at den på finansloven afsatte cykelpulje på 50 mio. alene skal anvendes til cykelparkeringer ved stationer ved statsjernbanenettet samt ved planlagte letbanestationer. Værum blev anvendt som eksempel på behov for cykelsti langs Hammelvej – se indslaget fra 18. februar 2020. I forbindelse med længere indslag om en positiv udvikling i hjelmbrug deltog formanden i TV2 Østjylland indslag d. 18. juli 2019 – se fra 1:40 inde i indslaget. Endelig deltog formanden i lancering af El-løbehjul i Aarhus, og gav her kommentar til TV2 Østjylland – se 1:40 inde i indslaget fra 17. januar 2019.
 • Go’Morgen Danmark. Et tydelig tegn på forårets komme er mediernes interesse for at sætte fokus på vej vrede. I den forbindelse deltog formanden i et 10 minutter langt indslag i Go’Morgen Danmark den 18. april 2019.
 • Folkemødet 2019. Som medlem af Hovedbestyrelsen deltog formanden i Folkemødet på Bornholm, hvor han fik mulighed for at stille sig op på en ølkasse og tale cyklingens sag i en af DI og COWI arrangeret debat om grøn mobilitet.

Positive hændelse

Negative

 • Cykelandelen er nu nede på 8% - faldet fra 16% i 2012
 • Syv dræbt ved påkørsel bagfra i løbet af syv måneder
 • 3.3 mio. til lyskryds. Til trods for, at der seneste fem år kun er registreret to materiel skade uheld i krydset Kristrupvej – Clausholmsvej, valgte Byrådet at bruge 3.3 mio. kr. på etablering af lyskryds i stedet for nuværende fuld stop. Krydset er hverken medtaget i Trafiksikkerhedsplanen eller i stamblade over trafikuheldsbelasteder steder. Trafiksignalanlæg er gode til at sikre fremkommelighed - det er en misforståelse at tro, at de også forbedrer sikkerheden for bløde trafikanter: Havarikommissionens Cykelulykker 2005-2014 figur 20 viser, at 18 % af tilskadekomne cyklister i krydsulykker kørte over for grønt – der er ikke registreret tilskadekomne ved fuld stop! Vi kunne have fået 94 km brede kantbaner på landeveje for det samme beløb!
 • Omkørsel for cyklister på Tørvebryggen – Byrådet mente det ville sinke bilister, hvis der blev etableret en cykelsti, hvor de gamle skinner løber fra Regnskoven og hen over Randersbro. Så pyt med at cyklister, der skal vest til øst, må bøvle med først at komme over Tørvebryggen ved McDonald, derefter ad dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Tørvebryggen, for så igen krydse Havnegade.
 • 2.3 mio. til øget fremkommelighed for busser. Byrådet valgt at anvende 2.3 mio. kr. uforbrugte midler i puljen for Diverse vejprojekter til anlæg af busvendeplads på Tjærbyvangvej og venstresvingsbane på Paderup Boulevard ved Minervavej. Sidstnævnte forventes at ville koste 1.7 mio. kr., og give en tidsbesparelse på 1 minut i køreplanen. Beslutningen er kommenteret i indlæggene Byrådet prioriterede tid over liv og i Tid eller liv? Prioritering af sparsomme trafikmidler
 • Omvej over Fladbrovej frem for direkte over engen. Et er, at det går langsomt med at realisere politiske beslutninger - værre at forvaltningen øjensynlig glemmer, hvad der er besluttet. I januar/februar 2017 afviste MTU udvalget forvaltningens forslag om at asfaltere sti fra broen over Nørreåen og ud til Fladbrovej. Udvalget pålagde i stedet forvaltningen at arbejde videre med at lægge stenmel på en direkte forbindelse via markvej hen over engene. I april 2019 genfremsatte forvaltningen deres forslag om asfaltering over til Fladbrovej – og et enigt udvalg sagde ja.
 • 50 mio. cykelpulje blev parkeringspuljese indslag i TV2 Østjylland

Marts, 2020

Jens Peter Hansen
Formand for Cyklistforbundet Randers