Cyklistforbundet i Roskilde

Trafikpolitik | Medlemsblade | Cykelture | Cykelferie | Bestyrelse

Lokalafdeling Roskilde

Kontakt: Susanne Olsen, mail: roskilde@cyklistforbundet.dk, tlf.: 46 36 67 57 ell. mobil 24 64 27 09

Afdelingen blev stiftet i 1980 med følgende hovedformål:

  • Varetagelse af cyklisternes tarv i lokalområdet vedrørende trafikpolitiske spørgsmål.

  • Varetagelse af cyklisternes tarv af fysisk karakter overfor offentlige myndigheder (anlæg af cykelstier, forbedring af færdselsveje og færdselsforhold).

  • Afholdelse af cykelture og foredrag/billedforevisninger om cykling og cykelferie.

Roskildeafdelingen udgiver 3 lokalblade pr. år, som supplement til det landsdækkende medlemsblad Cyklister. Her finder du den aktuelle og de foregående udgaver

Trafikpolitik

Roskildeafdelingens aktive arbejder løbende på at forbedre forholdene for cykling og cyklister i og omkring Roskilde. Læs cyklistplanen for 2017-2020

Cykling i Roskilde og omegn

Roskilde - byen ved fjord, skov og mark - samt omgivelserne byder på mange gode muligheder for cykling - rekreativt såvel som ren transport.

Området vil kunne nydes både på diverse arrangerede (guidede) cykelture samt på kør-selv-ture.

Læs mere om:

Guidede ture | Cykelruter | Sightseeing | Cykelferie


Vi ønsker alle god vind!

Bestyrelse.
Mail: roskilde@cyklistforbundet.dk

Lokalformand: Susanne Olsen, Akacievej 14, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 36 67 57 ell. mobil 24 64 27 09

Kasserer: Birthe Buch, Nymarks Vænge 38, 4000 Roskilde. Tlf.: 23 95 88 67

Sekretær: Bjarne Johansson, Akacievej 14, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 36 67 57

Web/bladredaktion: John Ø. Jensen, Nyvang 13, 4000 Roskilde. Tlf.: 26 28 09 37

Andet medlem: Arne Strøm, Jernbanegade 34A, 2 th, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 32 88 05

Generalforsamling. Referater, beretning og vedtægter

Vedtægter

Referat 2020 | Referat 2019

Beretning 2020 | Beretning 2019

.