Forside | Trafikpolitik | Medlemsblade | Cykelture | Cykelferie | Bestyrelse

Trafikpolitik

Roskildeafdelingens aktive arbejder løbende på at forbedre forholdene for cykling og cyklister i og omkring Roskilde. Dette sker bl.a. ved medlemsmøder, diverse arrangementer og løbende kontakt til bl.a. teknisk forvaltning og relevante myndigheder.

Roskilde kommunes planer og aktiviteter på cykelområdet kan følges under kommunale cyklistplaner 2017-2020.

Cyklistforbundets forslag til den nye Cyklistplan 2017 - 2020 for Roskilde Kommune

Roskilde Kommunes Cyklistplan udløber ved udgangen af 2016. Roskilde Kommune skal vedtage en ny plan, der skal gælde fra 2017 - 2020. Cyklistforbundet håber, at den nye plan kan blive en god fortsættelse og afløsning for den gamle plan.

Den gamle Cyklistplan (2012 – 2016) har på mange måder været en god kommunal plan for cyklisterne i Roskilde.

Den gamle Cyklistplan bygger på et grundigt fakta materiale om cykling i Roskilde ”cykelstatus”. Den er systematisk, velbegrundet og anviser helt konkrete tiltag, og så opstiller den 5 gode mål.

Det er vores opfattelse at de 5 mål, den gamle plan bygger på, godt kan indgå i den nye plan.

Vi vil anbefale at den nye Cyklistplan 2017 - 2020 får følgende overordnede mål:

 • Kvaliteten af cykelstierne skal forbedres

 • Flere borgere skal vælge cyklen som transportmiddel

 • Flere børn skal cykle til skole og i fritiden.

 • Fremkommelighed, sikkerhed og tryghed skal forbedres for alle cyklister

 • Forbedre forholdene for cykelparkering

 • Flere skal bruge cyklen til rekreation og cykelturismen skal fremmes.

 • Flere skal vælge at kombinere cykel med bus og tog.

 • Flere skal bruge cyklen til indkøb

Det er de overordnede mål fra den gamle cyklistplan tilføjet 3 nye mål og en ændring/tilføjelse til et af målene. De nye mål og tilføjelsen er fremhævet.

Læs vores kommentarer og forslag til de enkelte mål - Kommentarer til Cyklistplan 2017-2020

Referater og kommunale møder

(I referaterne er kommunens svar skrevet med rød eller blå skrift):

 • MødeEmner CF-VGO Okt. 2023
  • Projekter i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2023
   • Navervænget- kobling til Østre Ringvej
   • Rundkørslen ved Hyrdehøj Vestvej
   • Statslige cykelpulje til Dronning Margrethesvej.
   • Søge midler til cykelstier i 2024 fra den statslige cykelpulje?
   • Aktiviteter til fremme af cykling i udskolingen i folkeskolen?
  • Spørgsmål i forbindelse med nye emner
   • Emner i Viby
    • Cykelstier i begge retninger på Ørstedvej.
    • Cykelstien omkring Skousbo-bebyggelsen og i viadukten?
    • Damgårdsvej mod Ramsømagle og Enggårdsvej mangler cykelstier.
    • Favrbjergvej fra Vibyvejen til Kirke Syv mangler cykelsti.
    • Cykelsti ved Bregnetved i retning mod Søster Svendstrup.
    • Stiforbindelse fra Viby til Klosterskoven,
    • Cykelsti mellem Assendløse og Osted? (Der ligger en friskole i Osted).
   • Emner i Jyllinge
    • Hul i cykelstien ved det sydvestlige hjørne ved krydset Møllevej og vej A6
    • Cykelsti på Nordmarksvej.
    • Opkørsel til træbroen over Værebro Å for enden af Lupinvej
    • Busstoppestedet på Værebrovej ud for Korskildevej, tyverisikring
    • Cykelstien nord for den nye bebyggelse ved Bromarken
   • Emner i Roskilde
    • Til højre for rødt ved Hestetorvet
    • Cykelparkering
    • Sankt Hans Have? Roskilde Havn
    • Skomagergade (ved Blågårdsstræde)
    • Gammel Trekronervej til Universitetsstien er meget ujævn, og hullet.
    • Den lille rundkørsel for enden af Dronning Margrethesvej
    • Skilte på Universitetsstien
   • Gedevadsrenden
    • Anlæggelse af sti langs den nye brede Gedevadsrende?
    • Hvornår er projektet færdigt og klar til indvielse?
   • Cykelstien på Østbyvej fortsætter som sti for gående ved Herregårdsvej
   • Manglende ”pind” på lukket vej skilt hvor Ledreborg Allé går fra Lindenborgvej til Ringstedvej

  Opfølgning fra sidste års møde

  • Cykeltællere
   • Cykeltællerne på Holbækvej, Køgevej og Københavnsvej
  • Universitetsstien
   • Udretning af stien, planer og status
  • Vindingestien – Trekroner etape 2
   • Cykelforbindelser fra Trekroner Station mod Vindinge
  • Slæggerupvej
   • Lokalplan for området lige nord for rundkørslen
  • Dobbeltretning på cykelstier
   • Østsiden af Køgevej på stykket mellem Darupvej og den nye cykelsti til Søndermarksvej
  • Den manglende del af supercykelstien på Københavnsvej
   • Renovering af det sidste stykke af Københavnsvej (fra Præstemarksvænge og ind til centrum)?
  • Cykelstier
   • Analysen: ”Udpegning af sammenhængende hovedrutenet for cyklister”
  • Cykelsti – Gadstrup til Ramsølille
   • Er cykelstien blevet anlagt?
    Planer om cykelstien fra Ramsølille til Ørsted?
 • Møderef. CF-VGO 2023B
 • Møderef. CF-VGO 2023 + Helligkorsvej, analyser
 • Møderef. CF-VGO 2022
 • Møderef. CF-VGO 2021
 • Møderef. CF-VGO 2020
 • Møderef. CF-VGO 2019
 • Møderef. CF-VGO 2018