Få indflydelse i Cyklistforbundet

Cyklistforbundet er en demokratisk medlemsorganisation, hvor du som medlem kan få indflydelse på flere måder.

Landsmødet

Cyklistforbundets øverste myndighed er det årlige landsmøde. Her mødes medlemmer fra hele landet for at debattere, udstikke retningen for det kommende års arbejde og vælge hovedbestyrelsen. Alle medlemmer af Cyklistforbundet kan deltage i landsmødet.

Læs mere om landsmødet

Hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse består af otte bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, der hver især er valgt for to år. Alle medlemmer kan stille op som kandidat til hovedbestyrelsen.

Se Cyklistforbundets hovedbestyrelse

Arbejdsudvalgene

Cyklistforbundet har flere arbejdsudvalg og grupper nedsat af hovedbestyrelsen om specifikke emner. Udvalgene er åbne for alle interesserede medlemmer.

Læs om arbejdsudvalgene

Lokalafdelingerne

Cyklistforbundet er repræsenteret over det meste af Danmark med lokalafdelinger eller lokale repræsentanter. Hver afdeling har en bestyrelse, som vælges på afdelingens årlige generalforsamling. Alle lokalmedlemmer i afdelingen kan stille op til afdelingens bestyrelse.

Her har Cyklistforbundet lokalafdelinger | Det laver lokalafdelingerne

Cyklistforbundets vedtægter

Hvem kan stille op til Cyklistforbundets hovedbestyrelse? Hvordan kan man oprette en lokalafdeling? Hvem har stemmeret på Cyklistforbundets årlige landsmøde? Det reguleres af Cyklistforbundets vedtægter.

Læs vedtægterne

Læs også

Frivillighåndbogen

Skal det være nemmere at cykle der, hvor du bor? Med vores håndbog kommer du godt i gang med frivilligt arbejde og med at gøre en forskel.

Se håndbog til frivilligt arbejde

Afdelinger og repræsentanter

Cyklistforbundet er tilstede over det meste af Danmark. Se, hvor vi har afdelinger og repræsentanter.

Find en afdeling

Få nyhedsbrevet

Hold dig opdateret på cykelområdet med vores månedlige nyhedsbrev.

Tilmeld dig her