Det laver Cyklistforbundet

Vi står bag indsatser, som gør det mere trygt og sikkert at cykle og får flere til at vælge cyklen som hverdagens sunde og grønne transportmiddel. Vi arbejder for, at cyklens potentialer som løftestang til en sundere, grønnere og mere bæredygtig verden udnyttes fuldt ud.

1: Sådan hjælper vi børn og voksne op på cyklen

 • Børnehavekampagnen 'Vi Kan Cykle!'

  Hvert år i maj leger børnehavebørn sig til cykelglæde og cykelsikkerhed i Cyklistforbundets kampagne 'Vi kan Cykle!'. At føle sig sikker på cyklen er første skridt til at blive en sej og glad børnecyklist. Kampagnen er støttet af Østifterne.
  Læs mere på Vikancykle.dk

 • Skolekampagnen 'Alle Børn Cykler'

  Hvert år i september deltager omkring 100.000 skoleelever i Cyklistforbundets kampagne 'Alle Børn Cykler'. Kampagnen skal motivere børn til at cykle mere i hverdagen og inspirere skoler og forældre til at bakke op om børns cykling. Kampagne er støttet af Novo Nordisk og Jyske Bank.
  Læs mere på alleborncykler.dk

 • Arbejdspladskampagnen 'Vi Cykler Til Arbejde'

  Hvert år i maj deltager ca. 60.000 danskere i kollegakampagne 'Vi Cykler Til Arbejde'. Kampagnen skal inspirere danskere til at cykle til og fra arbejde og virksomheder til at bakke op om grøn og aktiv transport. Kampagnen er støttet af Gubra.
  Læs mere på vcta.dk

2: Sådan hjælper vi andre med at få flere til at cykle

 • Cykelvæksthuset

  Rådgivningscentret Cykelvæksthuset hjælper private og offentlige virksomheder med at flytte medarbejdere og opgaver fra bil til (lad)cykel og udnytte de enorme potentialer, der er i at bakke op om medarbejderes cykelpendling og i at bruge cykler og ladcykler til opgaveløsning og bynær erhvervstransport. Cykelvæksthuset er finansieret af en fire-årig statslig bevilling.
  Læs mere på Cykelvæksthuset.dk

  Certificeringsordningen Cykelvenlig Arbejdsplads

  Der er god økonomi i at gøre det attraktivt for medarbejdere at cykle til og fra arbejde. Cyklistforbundet tilbyder virksomheder over hele landet at blive certificeret som Cykelvenlig Arbejdsplads. Vi certificerer efter faste kriterier og fælleseuropæiske standarder.
  Læs mere om certificeringsordningen

  Cyklistforbundets Cykellegekorps

  Gode vaner skal grundlægges tidligt. Cyklistforbundets cykellegekorps hjælper børn til at blive glade og sikre børnecyklister. Instruktørerne laver sjov cykelleg med børn og kompetence-udvikler fagfolk til at arbejde med cykelleg i institutioner og skoler.
  Læs mere og book Cykellegekorps

  Cykelregnskabsgeneratoren - bedre kommunale cykelregnskaber

  Et cykelregnskab med viden om status quo og måltal for nye indsatser er et vigtigt redskab for kommuner, der ønsker at styrke cykling blandt kommunens borgere. Vi udvikler en grundmodel for et regnskab for kommuner, der gerne vil have flere borgere til at cykle mere og opnå de mange sundheds- og andre fordele, der er ved det. Projektet er støttet af Cykelpuljen ved Vejdirektoratet.
  Gå til cyklistforbundet.dk/cykelregnskab

 • Cykellegehåndbogen

  At blive cykelsikker er første skridt til at blive en sej og trafiksikker børnecyklist. Cyklistforbundet henvender sig med håndbogen '20 cykellege - mere sjov cykeltræning for alle børn' til pædagoger, lærere og forældre, der vil kickstarte cykelglæden og hjælpe børn til at blive cykelsikre. Håndbogen, der er finansieret af TrygFonden, ligger i en engelsk udgave på cyklistforbundet.dk og er desuden oversat til bl.a. svensk, tyrkisk og japansk.
  Gå til cykellegehåndbogen (pdf)
  Gå til cykellegsuniverset på cyklistforbundet.dk/cykelleg

 • Giv en cykel

  Cyklistforbundet og Transportministeriet lancerede marts 2022 initiativet Giv en Cykel, hvor danskere kan donere egne, brugte cykler til ukrainske flygtninge. Initiativet er møntet på den aktuelle krigssituation i Ukraine.
  Gå til Givencykel.dk

3: Sådan skaber vi ny viden

Cykelvenlig byudvikling

Hvordan nye byområder planlægges og eksisterende byområder, udvikles gør en stor forskel for, hvor mange cykler i hverdagen. Cyklistforbundet undersøger, hvordan man kan skabe gode cykelbyer. Projektet skal kvalificere byplanlæggere i kommunalt og øvrigt regi til at udvikle mere cykelvenlige kvarterer og stationsområder. Projektet er støttet af den statslige Cykelpulje 2021.

Gode cykelvaner i ungdomsårene

Danske unge orienterer sig mere og mere mod bilen og mindre og mindre mod cyklen som hverdagens transportmiddel. Cyklistforbundet undersøger, hvordan de unge oplever deres hverdag i forhold til transportbehov og hvilke barriere de oplever i forhold til at tage cyklen. Som et del af projektet udvikler Cyklistforbundet en værktøjskasse til ungdomsuddannelser, der ønsker at arbejde målrettet med at få eleverne til at tage cyklen oftere. Projektet er støttet af den statslige Cykelpulje 2021.

Cykling for alle

Cyklistforbundet skal i samarbejde med Videnscenter for Handicap skabe fokus på det uudnyttede potentiale i at fremme cykling blandt børn og voksne med handicap og etablere et vidensgrundlag for hvilke indsatser og samarbejder, der har størst potentiale for at give mennesker med handicap adgang til at cykle. Projektet skal munde ud i et sæt anbefalinger målrettet kommuner, organisationer, foreninger og øvrige relevante faggrupper. Projektet gennemføres i perioden januar 2023 - marts 2024 og er støttet af den statslige Cykelpulje 2022.

4: Øvrige aktiviteter

Det kommunale Cykelfagråd

Cyklistforbundet var en af initiativtagerne bag Det kommunale Cykelfagråd (tidligere Cykelnetværket). Cykelfagrådet samler især cykel-, trafik- og mobilitetsplanlæggere i landets kommuner og fungerer som et fagligt forum for kommuner, der arbejder med cykelfremmende projekter. Cyklistforbundet er desuden sekretariat for cykelfagrådet.
Gå til cykeltrafikken.dk

Cykelambassaden

Cyklistforbundet var en af initiativtagerne bag netværket Cycling Embassy of Denmark. Netværket arbejder for at udbrede viden og sikre kendskab til stærke cykelløsninger både nationalt og internationalt. Cyklistforbundet er desuden sekretariat for netværket.
Gå til Cycling-Embassy.dk

Cykellegebaner

Cyklistforbundet udviklede sammen med en række kommuner og med støtte fra Nordea-fonden en ny type byrum, hvor børn kan lege sig frem til cykelglæde og cykelsikkerhed. Med projektet, der kører 2016-2019, udviklede Cyklistforbundet samtidig et sæt anbefalinger til at bygge højkvalitetscykellegebaner og et inspirationskatalog til landets øvrige kommuner.
Se anbefalinger og idekatalog

5: I lokalt regi

Store Cykeldag

2. søndag i juni inviterer en række af Cyklistforbundets lokalafdelinger hele Danmark på cykeltur.
Læs mere om Store Cykeldag

Cykelturistugen

Se nye sider af cykellandet Danmark, når en af Cyklistforbundets lokalafdelinger i uge 30 inviterer på seks dages cykling i et af landets lokalområder. Med ugen inviteres der til arrangerede cykelture, deltage i sociale arrangementer og foredrag.
Læs mere om cykelturistugen

Læs også

Bliv samarbejdspartner

Som privat eller kommunal samarbejdspartner bliver I en del af den sunde og klimavenlige cykelsag.

Det vil jeg vide mere om

Gode cyklistguides

Gør din cykel forårs- og vinterklar. Tjekliste til køb af elcykel. Lær dit barn at cykle. Sæt hjelmen rigtigt. Og meget mere. Vi har guiden.

Se alle vores guides

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere