Møder og referater

Her kan du se, hvornår hovedbestyrelsen i Cyklistforbundet har bestyrelsesmøde, og efterfølgende referaterne fra mødet.

2024

24. februar | 22. maj | 24. august | 23. november