Møder og referater

Her kan du se, hvornår hovedbestyrelsen i Cyklistforbundet har bestyrelsesmøde, og efterfølgende referaterne fra mødet.

2023

4. februar | 19. april | 26. august | 25. november