Landsmøde

Det årlige landsmøde er Cyklistforbundets øverste myndighed. Her mødes medlemmer fra hele landet for at debattere, udstikke retningen for det kommende års arbejde, vælge hovedbestyrelsen og godkende budget og regnskab.

Alle medlemmer af Cyklistforbundet kan deltage i landsmødet. Som medlem kan du på landsmødet sætte dit fingeraftryk på Cyklistforbundets arbejde på flere måder:

  • Du kan som almindeligt medlem tage ordet i debatterne, og du kan stille op til Cyklistforbundets hovedbestyrelse.

  • Alle lokalafdelinger i Cyklistforbundet vælger og sender 2-7 særligt delegerede medlemmer til landsmødet. Som delegeret har du stemmeret til valg af hovedbestyrelse, arbejdsprogram og øvrige afstemninger.

Kun i fællesskab kan vi gøre cyklen til det trygge og oplagte valg i hverdagen. Kun sammen kan vi skabe en sundere og mere bæredygtig verden.

Læs også

Om os

Vedtægter

Retningslinjerne for vores virke, for landsmødet og for hovedbestyrelsens arbejde finder du i vedtægter og forretningsordenen.

Læs vedtægter og forretningsorden

Om os

Det laver vi

Vi står bag indsatser, som får flere til at cykle, som gør det mere sikkert at cykle, og som bidrager til at bruge cyklen som løftestang til en sund, grøn og mere bæredygtig verden

Det laver vi

Det vil vi

Det vil vi

Bliv klogere på, hvad vi arbejder for, og se vores arbejdsprogram, høringssvar, indsatsområder og formandens ledere

Se, hvad Cyklistforbundet vil

Det arbejder Cyklistforbundet for

Danmark har brug for flere cyklister, og danske cyklister har brug for bedre forhold.

  • Vi arbejder for, at alle kan opleve friheden ved at cykle

  • Vi arbejder for, at alle kan cykle sikkert og trygt

  • Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen og for at skabe en sundere og mere bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs mere om vores arbejde her