Inger Plum


Jeg stiller op for andet år som suppleant til bestyrelsen for Cyklistforbundet. Min baggrund er et engageret arbejde i Cyklistforbundets lokalafdeling i Gladsaxe Kommune. Det lokalpolitiske arbejde er essentielt for at udbrede cyklismens andel af persontransport. Det skal være trygt og sikkert at cykle, og der skal være god fremkommelighed.

Et større fokus på lokalarbejdet i form af en hjælpende hånd til eksisterende afdelinger samt opstart af nye afdelinger, vil være et af mine fokusområder i den kommende hovedbestyrelse. Det er lokalt man kender udfordringerne for cyklisterne, ”forhindringerne” i at tage cyklen.

Mine hidtidige meritter er, at Movia har accepteret at tage cykler med busserne. Desuden har jeg promoveret cykling på en gymnasieskole i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Når vi får børn og unge til at cykle, får de en god vane at bygge videre på.

Med knap 20 års erfaring som institutchef for en mindre non-profit sundhedsorganisation har jeg organisatorisk erfaring og kender vigtigheden af gensidig inspiration fra forskellige fagkompetencer, som også er et kendetegn for bestyrelsesarbejdet i Cyklistforbundet.

Læs også

Om os

Kandidater til hovedbestyrelsen 2023

Hovedbestyrelsen er Cyklistforbundets øverste myndighed, der bliver valgt på det årlige landsmøde i oktober. Se de opstillede kandidater her.

Se kandidaterne her

Om os

Hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på landsmødet. Mød hovedbestyrelsen og læs referater fra hovedbestyrelsens møder.

Se bestyrelsen

Om os

Arbejdet i hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på de årlige landsmøder. Se hvad arbejdet i hovedbestyrelsen indebærer.

Arbejdet i hovedbestyrelsen