Arbejdet i hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på de årlige landsmøder. Her kan du læse mere om, hvad arbejdet i hovedbestyrelsen indebærer.

Omfanget af arbejdet i Hovedbestyrelsen (HB):

 • Deltagelse i fire årlige HB-møder (lørdag 12-17), ét HB-seminar (lørdag), ét møde for aktive og ét landsmøde (en weekend)

 • Gennemlæsning og kommentering af dagsorden forud for hvert møde, 0-1 time pr. gang

 • Gennemlæsning af bilag forud for hvert møde, 1-2 timer pr. gang

 • Gennemlæsning og godkendelse af referat efter hvert møde, 1 time pr. gang

 • Derudover kan man selv vælge, i hvor stort omfang man deltager i HBs diskussioner pr. mail mellem møderne. De er ikke mange

 • Der kan også være mulighed for at deltage i begivenheder, som man ikke nødven-digvis ville støde på, hvis man ikke sad i HB, f.eks. Den nationale Cykelkonference

 • Studie- eller arbejdsture, som f.eks. Folkemødet på Bornholm 2019

Form og indhold på HB-møderne:

 • Foreningens aktuelle drift

 • Arbejdet med Cyklistforbundets sager

 • Handlingspunkter ift. afdelinger, landsmøde, kampagner osv.

 • For at undgå for lange dagsordener, bør denne bestå af standardpunkter samt de punkter, der er aktuelle for det pågældende møde. Orientering om økonomien er selvsagt et fast punkt, og direktørens orientering er også et fast punkt, hvor HB får seneste nyt om og kan debattere den politiske udvikling, lobbyarbejde mm. Andre punkter er f.eks. punktet Organisering, hvor HB drøfter organisationen, afdelinger og evt. fremtidige tiltag, der kan udvikle og støtte afdelingerne.

 • Møderne skal være mere fremadrettede end bagudrettede.

 • Møderne bør indeholde mere politik end drift

 • Møderne skal indeholde politik og strategi

Indflydelse som HB-medlem:

HBs medlemmer varetager følgende funktioner:

 • Bidrager til en overordnede, strategiske udvikling af Cyklistforbundet og anden form for overordnet sparring med direktøren særligt i forhold til medlemsorganisationen

 • Godkender det overordnede budget og regnskab

 • Deltager i formidlingen af cykelsagen og Cyklistforbundets arbejde, f.eks. som de-battør på sociale medier

 • Er sparringspartner for et antal nærmere aftalte afdelinger og/eller repræsentanter med henblik på udvikling, vidensdeling og holdningsbearbejdning.

 • Som HB-medlem har man en god adgang til viden og netværk

 • Som HB-medlem har man større styrke, når man udtaler sig lokalt eller på sociale medier om Cyklistforbundet vedtagne politik og holdninger

Præsenteret på Cyklistforbundets landsmøde 26. oktober 2019

Læs også

De lokale afdelinger

Vi er repræsenteret over det meste af Danmark med afdelinger og lokale repræsentanter.

Se oversigten

Referater og mødedatoer

Se hvornår hovedbestyrelsen i Cyklistforbundet har bestyrelsesmøder og referater fra møderne.

Se oversigten

Medlemsservice

Hvad skal jeg gøre, når jeg vil ændre min (mail) adresse? Tilmelde mit kontingent til PBS? Bruge mine medlemsfordele?

Få hjælp her