Ole Krabbe Olesen

Erfaring fra Cyklistforbundet og andet organisationsarbejde

Efter 2 år i bestyrelsen i Cyklistforbundet Aarhus – det sidste år med Kristian Beedholm som formand og et godt samarbejde i bestyrelsen - konstaterer jeg, vi kan og skal gøre meget lokalt. Det er lokalt, infrastruktur bliver til velfærd. Meget af det, vi kan og skal gøre lokalt, kan få et ekstra pift og dermed bedre gennemslagskraft, hvis det bliver løftet op på nationalt niveau.

Det er min begrundelse for at stille op til hovedbestyrelsen.

Uddannelses- og erhvervserfaring

Jeg er cand.merc. og har arbejdet som selvstændig virksomhedskonsulent i 32 år. Jeg har også undervist.


Mine fokusområder og hvilke opgaver kan jeg bidrage med som bestyrelsesmedlem

Det sidste års tid har vi i Cyklistforbundet Aarhus haft fokus på sikre skolestier; højresving på cykelstier; 2:1 veje med 30 – 40 km/t så de kan bruges af ladcykler og pendlere på strækninger med smalle eller ingen cykelstier.

Frem for alt har vi også fået et godt samarbejde med Teknik og Miljø, både når det gælder forvaltningen og rådmanden.

Med forvaltningen har vi kvartalsvise møder, hvor Kristian og jeg deltager. Her drøfter vi bl.a. skolestier og højresving, designmanual og ny cykelhandlingsplan 2024. Vi vil blive inviteret med til workshops, når cykelhandlingsplanen 2024 skal skrives. Vi er også inviteret med, når der skal etableres cykelstier langs evt. kommende BRT på ringvejen i Aarhus.

Vi har haft møder med rådmanden og bl.a. med ham diskuteret muligheder for test af fx skoleveje.

Med rådmanden har vi også haft møde om Aarhus som cykelby om 10-20-30 år. Vi bidrog naturligvis aktivt med vores synspunkter. Jo længere tidshorisonten bliver, desto nemmere er det for politikere at fremsætte og lytte til visioner.

Lokalt i Beder Malling foretog jeg på min hjemmeside www.aarhuslokal.dk afstemning om cykelsti fra Malling og helt ned til Ajstrup Strand. 1627 stemte ja. 31 stemte nej. Cykelstien bliver nu etableret efter at være diskuteret i 25 år.

Cykelsti på hver side af Bredgade er nu næsten færdiggjort – om denne arrangerede jeg borger- og dialog møde i 2019.

Cykelsti mellem Malling og Beder er også vedtaget af byrådet i år. Næsten identisk med forslag, jeg er kommet med.

En stor del af vores opgave i lokalforeningen er at få fat i og supporte de ildsjæle, som lokalt har fokus på sikre cykelstier.

I 2023 gennemførte vi en event sammen med Aarhus Bryghus. Kristian lancerede her på guitar sin nye melodi til: Jeg er så glad for min cykel.

I 2024 har vi planlagt 2 events ved meget cykelvenlige lokationer. En forårsevent med fokus på en sikker sommercykel. Eventet lige før skolestart er med fokus på en sikker skolecykel og -vej.

Lokalt i Malling er jeg med i projektet: Giv en cykel.

Lokalt har jeg arrangeret borger- og dialogmøder om De 17 verdensmål; cykelstier; aktivitetscenter i forbindelse med plejehjem, byudvikling og infrastruktur generelt i lokalområdet. Deltagerantallet har ligget på 50-60 personer.

Hvor ser jeg Cyklistforbundets udvikling om fem år og på længere sig

Sikre cykelstier med særlig fokus på skolestier.

God og tydelig skiltning af cykelveje og -stier.

2:1 veje med nedsatte hastigheder så også ladcykler kan føle sig sikre, hvor der ikke er cykelstier – eller for smalle cykelstier. Det vil også være en fordel for os på almindelige cykler. På min citybike er det næsten livsfarligt at møde forældre, som - med øjner på barnet; én hånd på styret og i den anden hånd en mobiltelefon - med fuld fart fylder det meste af en cykelsti.

Fortsat konstruktiv påvirkning af forvaltning og politikere.

I samarbejde med lokale ildsjæle at deltage i aktiviteter som sikrer cykelstier og -veje.

Plads til alle – hensyn til alle!

]

Læs også

Om os

Kandidater til hovedbestyrelsen 2023

Hovedbestyrelsen er Cyklistforbundets øverste myndighed, der bliver valgt på det årlige landsmøde i oktober. Se de opstillede kandidater her.

Se kandidaterne her

Om os

Hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på landsmødet. Mød hovedbestyrelsen og læs referater fra hovedbestyrelsens møder.

Se bestyrelsen

Om os

Arbejdet i hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på de årlige landsmøder. Se hvad arbejdet i hovedbestyrelsen indebærer.

Arbejdet i hovedbestyrelsen