Signe Strandvig


Erfaring fra Cyklistforbundet og andet organisationsarbejde
Det er ved at være mange år siden, jeg var næstformand i Aarhus Mountainbikeklub, hvor jeg i mine tyvere var aktiv på eliteniveau.

Men foreningsarbejde og politisk styrede organisationer er langt fra fremmede for mig. Jeg har i fire år været ansat i DGI som idrætsansvarlig for cykling. En politisk styret organisation der varetager de danske idrætsforeninger og selvorganiseredes interesser og arbejder for et foreningsaktivt Danmark. Her har jeg blandt andet hjulpet frivillige bestyrelser med strategiarbejde og foreningsudvikling

I mit museumsarbejde har jeg desuden samarbejdet meget med engagerede frivillige i museumsforeninger og laug.

I dag er jeg bestyrelsesmedlem i det Kommunale Cykelfagråd.

Uddannelses- og erhvervserfaring
Jeg er uddannet cand.mag. i forhistorisk arkæologi med sidefag i museologi fra Aarhus Universitet og har en triple akkrediteret Executive MBA fra Aarhus Business School. Herudover er jeg uddannet i procesledelse og akkrediteret Insights Practitioner.

Jeg har arbejdet mange år som udgravningsleder i det østjyske og herefter fire år som daglig leder på Bork Vikingehavn, en afdeling af Ringkøbing Fjord Museer. I 2016 lavede jeg et brancheskift og kom til DGI, hvor jeg fik mulighed for at arbejde professionelt med min passion for cykling og mit engagement i foreningslivet.

Efter fire år i DGI skiftede jeg igen branche og blev sekretariatsleder i Supercykelstisamarbejdet i Region Midtjylland. Det har jeg været to år. To år med en stejl læringskurve omkring infrastruktur og cykelpolitik, og jeg elsker det.

Mine fokusområder og hvilke opgaver kan jeg bidrage med som bestyrelsesmedlem
Mit fokus ligger særligt på det politiske arbejde med at sikre gode forhold for cyklende i Danmark.

Vi har brug for en samlet stærk stemme, der kan kræve at blive hørt. De cyklende i Danmark udgøres ikke af en homogen gruppe, og det afspejles i den fragmenterede organisering. Jeg vil arbejde for, at vi får en stærk samlet stemme, som bliver hørt, når der diskuteres transport, skatte -og sundhedspolitik.

Mere konkret vil jeg arbejde for:

 • En skattelovgivning der giver økonomiske incitamenter til brug af cyklen for både private og virksomheder.

 • At aktiv transport kan ses som en del af løsningen på de øgede omkostninger til sundhed.

 • Et øget samspil mellem den kollektive transport og cykling som et alternativ til biltrafikken, især på de længere distancer og i landområder.

 • At arbejde dedikeret på at sikre, at landkommunerne ikke bliver tabt for cykelsagen med deraf følgende øget national ulighed i mobilitet- og sundhed

 • At synliggøre cyklen som en reel transportmulighed

 • At synliggøre områder hvor cyklen ikke er en reel transportmulighed og arbejde for at muligheden bliver skabt.

Jeg vil fremhæve tre områder, hvor jeg kan bidrage med viden og kompetencer

 • Interesse og viden om cykelområdet og cykelpolitik nationalt og internationalt.

Jeg er gennem mit arbejde orienteret om ny viden indenfor cykelområdet.

Af egen interesse holder jeg mig ajour om, hvad der rør sig i de europæiske interesseorganisationer ECF og CIE samt EU's arbejde med cykling, herunder den nyligt offentliggjorte cykeldeklaration. Det gør jeg for at være up to date i forhold til politiske tendenser og fokusområder, der kan bidrage til arbejdet med cykelfremme i Danmark.

 • Stor viden om arbejdet med cykelinfrastruktur

Jeg har en stor viden om arbejdet med cykelinfrastruktur nationalt, tværkommunalt og kommunalt. Udover at være en del af Det Kommunale Cykelfagråd, deltager jeg gennem mit arbejde i Vejdirektoratets Cykelråd og et cykelforum for tværkommunale samarbejder om cykelinfrastruktur.

 • Viden på tværs af målgrupper

Jeg er selv tidligere mountainbiker på eliteniveau, kører racercykel, gravel, ladcykel, speedpedelec, almindelig elcykel og havelåge. Desuden er jeg mor til to og bonusmor til tre, så jeg kender til overvindelsen ved at slippe de små løs i trafikken. Jeg kender også til tætte overhalinger med mit liv som indsats, snævre bomme der umuliggør passage med ladcykel. Sving der ikke er designet til høje hastigheder, manglende vedligehold af cykelstier osv. osv.

Men vigtigst af alt så kender jeg til værdien af cyklen ikke bare som transportmiddel, men også som lykkepille og trivsels-booster, frihedsmaskine og til at re-sette hjernen i en travl hverdag.

Hvor ser jeg Cyklistforbundets udvikling om fem år og på længere sigt

Jeg ser især fire vigtige opgaver for Cyklistforbundet de kommende år.

 1. Jeg ser det som absolut nødvendigt at få øget diversiteten og blive skarpere på værditilbuddet for mange flere end de nuværende medlemmer. Vi skal være nysgerrige på, hvordan vi kan sikre vores relevans for unge og børnefamilier.

 2. Vi skal have et øget fokus på samarbejde med andre organisationer og meget mere fokus på samspil med klima og sundhedsdagsordenen.

 3. Cyklistforbundet skal have en stærk og samlende stemme, der skal arbejde for bedre forhold for cyklende i Danmark.

 4. Cyklistforbundet skal spille en aktiv rolle i udarbejdelsen af en national cykelstrategi og arbejde for, at den indeholder ambitiøse og realistiske målbare mål. Det bliver også en vigtig rolle for Cyklistforbundet at insistere på, at der følger en handlingsplan og økonomi med målene. En vigtig opgave for Cyklistforbundet de kommende år bliver derfor at arbejde for, at investeringer i og midler til infrastruktur skal fordeles ud fra den målsætning, stat og kommuner har for transportmiddelfordeling. Så økonomi understøtter strategi.

Læs også

Om os

Kandidater til hovedbestyrelsen 2023

Hovedbestyrelsen er Cyklistforbundets øverste myndighed, der bliver valgt på det årlige landsmøde i oktober. Se de opstillede kandidater her.

Se kandidaterne her

Om os

Hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på landsmødet. Mød hovedbestyrelsen og læs referater fra hovedbestyrelsens møder.

Se bestyrelsen

Om os

Arbejdet i hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på de årlige landsmøder. Se hvad arbejdet i hovedbestyrelsen indebærer.

Arbejdet i hovedbestyrelsen