Søren Pedersen


Erfaring fra Cyklistforbundet og andet organisationsarbejde
Cyklistforbundet er et spændende miljø, hvor man kan være involveret på mange måder. Jeg har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2018, det forgangne år som næstformand. Tidligere har jeg været formand for afdelingen i Næstved og medlem af Forbrugerudvalget.

Jeg har også siddet syv år i bestyrelsen for miljøorganisationen VedvarendeEnergi, hvor jeg initierede samarbejde med bl.a. Cyklistforbundet vedr. trafik, og jeg sad to år i bestyrelsen for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger.

Uddannelses- og erhvervserfaring
Interessen for bæredygtig produktion og anvendelse af energi førte mig til DTU, hvor jeg blev uddannet civilingeniør i 2000. Jeg har primært arbejdet som rådgivende ingeniør, bl.a. som selvstændig i otte år med op til fem ansatte. Undervejs har jeg også boet i Tyskland og Finland.

I dag er jeg bæredygtighedschef hos et større arkitektfirma, ERIK arkitekter, med base på kontoret i København (jeg bor i Næstved). Inden da var jeg fem år hos COWI, hvor jeg sluttede som chef for 18 specialister. Jeg er en autentisk og empatisk leder, og min højeste prioritet er medarbejdernes trivsel.

Mine fokusområder og hvilke opgaver kan jeg bidrage med som bestyrelsesmedlem
I Cyklistforbundets hovedbestyrelse kan jeg specielt bidrage med min ledelsesmæssige og forretningsmæssige erfaring fra organisationer og enheder af omtrent samme størrelse som Cyklistforbundet. Forbundets økonomi fyldte rigtigt meget i mine første år i hovedbestyrelsen, hvor jeg pressede på for, at vi fik styr på den, herunder at opnå en fornuftig egenkapital.

Nu er der godt styr på økonomien, vi har en ny, god direktør, og mit fokus er særligt på samarbejdet i hovedbestyrelsen. Vi skal have et respektfuldt fællesskab, og alle medlemmer af hovedbestyrelsen skal opleve, at de kan komme til orde, og at de kan få indflydelse på hovedbestyrelsens opgaver. På den måde er vi bedst rustet til den løbende drift og til eventuelle krævende ad hoc-opgaver.

Cykelsagligt er det specielt hverdagscykling, fremkommelighed og børns cykling, der interesserer mig. Mine tre døtre på 17-19 år cykler naturligvis til alt, og jeg har trænet 10-15 årige cykelryttere i Næstved Bicycle Club. I ånden er min kone og jeg nogle store cykelferierejsende, men de seneste år er det mest blevet til nogle tre-femdagesture i Danmark og Nordtyskland.

Det seneste år har jeg været næstformand, og jeg er parat til at fortsætte i den rolle.

Hvor ser jeg Cyklistforbundets udvikling om fem år og på længere sigt
Cyklistforbundet er både en medlemsorganisation og en projektorganisation, og jeg mener at vi skal understøtte de mest energiske miljøer rundt omkring i landet. Det er blevet en del af strategien, som præsenteres på landsmødet. På lang sigt håber jeg, at Cyklistforbundet får styrke til at udvikle sig som vores tyske kolleger og blive en stor nøglespiller i den grønne omstilling og folkesundhed.

Læs også

Om os

Kandidater til hovedbestyrelsen 2023

Hovedbestyrelsen er Cyklistforbundets øverste myndighed, der bliver valgt på det årlige landsmøde i oktober. Se de opstillede kandidater her.

Se kandidaterne her

Om os

Hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på landsmødet. Mød hovedbestyrelsen og læs referater fra hovedbestyrelsens møder.

Se bestyrelsen

Om os

Arbejdet i hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på de årlige landsmøder. Se hvad arbejdet i hovedbestyrelsen indebærer.

Arbejdet i hovedbestyrelsen