Svend B. Carstensen


Organisationsarbejde:
Jeg er forenings- og organisationsmenneske. Og har altid været det. Elevråd og den lokal idrætsforening i mine tidlige år. Senere politisk arbejde i græsrodsbevægelser og politiske partier.

Som fysioterapeut mangeårigt bestyrelsesmedlem i ‘Faggruppen for Idrætsfysioterapi’. Og dette med særlig fokus på kommunikation og formidling - og derfor skribent for DGI i 15 år.

Det sidste førte til titlen som ansvarshavende redaktør på ‘Dansk Sportsmedicin’ gennem syv år - et fagtidsskrift for læger og fysioterapeuter, som arbejder med sport og bevægelse.

De senere år har jeg haft fokus på Aarhus, hvor jeg har cyklet gennem de sidste 40 år. Også siddet i bestyrelsen for Cyklistforbundets lokalafdeling gennem en kortere periode.

Som initiativtager til Tænketanken Aarhus Cykler, stiftet i 2021, har jeg været med til at samle omkring 40 mennesker, som repræsenterer et meget bredt udsnit af Aarhus - politisk, alders- og erhvervsmæssigt.

Aktuelt sidder jeg i bestyrelsen for verdens største vinterbadeforening, Jomsborg. Her er jeg formand for foreningens kommunikationsudvalg. Desuden har jeg en plads i bestyrelsen for ‘Paradisets Engle’ - et aktieselskab, som støtter biografen Øst for Paradis.

I disse sammenhænge - og fællesskaber - er det mennesker, som flytter tingene. Og derfor ser jeg relationer, kommunikation og handlekraft som afgørende faktorer.

Jeg er endvidere regelmæssig kronikør og - ivrig - debattør i Århus Stiftstidende.

Fokusområder og opgaver, hvor jeg kan bidrage:
Cyklistforbundet har lige nu alle muligheder for medvind, mener jeg, fordi…

1. Klimakrisen kradser, og der er politisk vilje til CO2-reduktioner mange steder.
2. Plads-, støj- og forureningsproblemerne er åbenlyse i de store byer.
3. Cyklens sundhedsfremme er ubestrideligt - for alle, ikke mindst børnene.

Men det kræver, at vi er aktive, synlige og med parate med informationer. Lokalt som centralt.
Og Kodeorden er kommunikation. Reel, åben og ærlig kommunikation.

Det vil dels sige formidling af videnskabeligt underbygget viden - evidens - på en almen forståelig måde. Og dels de mange erfaringer - positive som mindre positive - vi som cyklister har så mange af.
Her kan jeg bidrage.

Cyklistforbundet om fem år - og fremefter:
Om fem år er Cyklistforbundet den organisation, man går til, hvis man ønsker informationer og vejledninger, når det drejer som personmobiliteten og transportsektoren, bredt set.

Og “man” er lige fra forbundets medlemmer over lokalpolitikere til folketingets partier.
Dette, fordi at alle ved, at her kan man hente reel og underbygget viden - videnskabeligt eller solidt erfaringsbaseret.

Cyklistforbundet er en anerkendt, handlekraftig og troværdig samarbejdspartner, som rigtigt mange kender - og benytter sig af. Og derfor også gerne vil støtte.

Ikke mindst fordi, at langt flere børn og unge mennesker nu cykler. Et positivt resultat af forbundets vedvarende arbejde med børn i skoler og institutioner.

Hermed har Cyklistforbundet også en fremtid. En god fremtid. Cyklen er kommet for at blive - men det kræver fortsat og konstant engagement at holde hjulene i gang.

Læs også

Om os

Kandidater til hovedbestyrelsen 2023

Hovedbestyrelsen er Cyklistforbundets øverste myndighed, der bliver valgt på det årlige landsmøde i oktober. Se de opstillede kandidater her.

Se kandidaterne her

Om os

Hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på landsmødet. Mød hovedbestyrelsen og læs referater fra hovedbestyrelsens møder.

Se bestyrelsen

Om os

Arbejdet i hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på de årlige landsmøder. Se hvad arbejdet i hovedbestyrelsen indebærer.

Arbejdet i hovedbestyrelsen