Villy Lauritsen


Har været medlem af Cyklistforbundet siden midt i 80’erne. Jeg har i en del år været bestyrelsesmedlem i afdelingen i Viborg, det seneste år har jeg desuden været en del af Hovedbestyrelsen i Cyklistforbundet som suppleant.

Jeg har været folkeskolelærer, men er nu folkepensionist.

I min lokalafdeling deltager jeg i cykelleg i de mindste skoleklasser, samt i daginstitutioner. Desuden er jeg med som ekstra voksencyklist, når skoleklasser skal på tur på cykel. Jeg er også med til at lære indvandrer- og flygtningekvinder kunsten at cykle.

Jeg er med til at planlægge og afvikle mere end 50 cykelture for medlemmer og andre interesserede om året.

Desuden er jeg tovholder for det trafikpolitiske arbejde i vores afdeling. Her laves forskellige arrangementer, kontakter til politikere og administration samt udfærdigelse af læserbreve.

Cyklistforbundet har en afdeling i ca. 35 kommuner, nogle steder med få deltagere. Forbundet bør være langt bedre repræsenteret ude i landet. Jeg vil, med min erfaring i cyklistforbundet, gerne være med til at skubbe udviklingen i den retning. Desuden repræsenterer jeg en kommune i provinsen, hvor udfordringerne er anderledes end i en storby.

Læs også

Om os

Kandidater til hovedbestyrelsen 2023

Hovedbestyrelsen er Cyklistforbundets øverste myndighed, der bliver valgt på det årlige landsmøde i oktober. Se de opstillede kandidater her.

Se kandidaterne her

Om os

Hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på landsmødet. Mød hovedbestyrelsen og læs referater fra hovedbestyrelsens møder.

Se bestyrelsen

Om os

Arbejdet i hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på de årlige landsmøder. Se hvad arbejdet i hovedbestyrelsen indebærer.

Arbejdet i hovedbestyrelsen