Persondata- og cookie-politik

Her finder du information om vores persondatapolitik, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan undgå cookies, hvis du ønsker det.

Persondata-politik

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Cyklistforbundet, Rømersgade 5, 1362 København K
CVR: 25364112 | mail: post@cyklistforbundet.dk | telefon 33 32 31 21

Når du deltager i Cyklistforbundets kampagner, aktiviteter eller melder dig ind, så registrerer Cyklistforbundet som dataansvarlig forskellige datapunkter på dig alt efter din deltagelse. Vi registrerer dine kontaktdata, (navn, adresse, e-mailadresse(r), telefonummer) og kampagnespecifikke data (fx antal dage, kilometer og holdinformation). Hvis du har støttet Cyklistforbundet, så giver vi også mulighed for at registrere dit CPR-nummer for at kunne give skattefradrag.

Formålet med registreringen er at sikre din deltagelse i Cyklistforbundets aktiviteter, konkurrencer, lodtrækninger og udsendelse af information om aktiviteterne. Du vil til hver en tid kunne afmelde dig kommunikation fra Cyklistforbundet, fx ved at afmelde i den modtagne e-mail eller ved at kontakte os på: post@cyklistforbundet.dk

Vi anvender denne type data om den registrerede person

Vi anvender de persondata, som den registrerede person giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave, herunder tegning af abonnement på vores e-mailkommunikation, som fx nyhedsbreve.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver, herunder tegning af abonnement på vores e-mailkommunikation, som fx nyhedsbreve.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt medlemskab eller opsigelse af abonnement på vores e-mailkommunikation, som fx nyhedsbreve. Persondata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven.

Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået.

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at registrerede persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som der ikke er givet samtykke til eller aftalt – fx videregivelse til andre til brug for deres markedsføring i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra personen efter at have informeret denne om, hvad vedkommendes data vil blive brugt til. Personen kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller personen på anden vis har samtykket til det.

Vi indhenter dog ikke den registreredes persons samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Den registreredes person har ret til at få adgang til sin persondata

Den registrerede person har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Personen kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om den registrerede person.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Den registrerede person kan gøre brug af rettighederne ved at henvende sig til os.

Den registrerede person har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis personen mener, at de data, vi behandler om vedkommende, er unøjagtige eller urigtige, kan vedkommende naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis personen trækker sit samtykke tilbage. Hvis vedkommende mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan personen bede om at få dem slettet. Vedkommende kan også kontakte os, hvis denne mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Den registrerede person har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Personen har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Vedkommende kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis personens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter personens data, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Hvis den registrerede person ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil denne modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format

Personen har ret til at modtage de persondata, vedkommende har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om personen hos andre aktører på baggrund af personens samtykke.

Generelt om den registrerede persons brug af sine rettigheder

Hvis personen ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver personen svar på sin henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

Ret til at klage til Datatilsynet

Personen har ret til at klage til Datatilsynet, hvis denne mener, at Cyklistforbundets behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav. Kontakt datatilsynet.dk

Cookie-politik

Hvad er en cookie - og hvorfor bruger vi dem?

En cookie er en lille tekstfil, som bliver placeret på din computer, tablet eller telefon, når du besøger et af vores websites.

Vores cookies hjælper os med at:

 • Få vores websites til at fungere, sådan som du ville forvente, at websites skal fungere.

 • Huske dine indstillinger under og imellem besøg - inkl. at slippe for at skulle logge ind, hver gang du besøger et vores websites med login.

 • Forbedre både hastighed og sikkerhed.

 • Forbedre vores sites løbende, så de yder den bedst mulige service til dig og andre brugere.

 • Tilbyde mulighed for at dele indhold på sociale netværk som fx Facebook.

Til gengæld holder vores cookies sig fra at:

 • Indsamle nogen form for personlig eller tilsvarende følsom information (uden dit specifikke samtykke).

 • Overlevere data til reklamenetværk.

 • Overlevere personlige identifikationsdata til tredjepart.

Vi regner med, at du tillader os at bruge cookies, hvis …

- indstillingerne i den browser, du bruger til at besøge et Cyklistforbund-website, er sat til at acceptere cookies, og at du fortsat besøger et eller flere af vores sites.

Men hvis du gerne vil undgå vores cookies …

- kan du indstille din browser til at holde op med at acceptere cookies. Læs evt. om hvordan du gør dét, på denne engelsksprogede side (men vær opmærksom på, at mange funktionaliteter både på vores og på andres websites efterfølgende kan være begrænset, da cookies er en standard-ingrediens i langt de fleste moderne websites).

Handler din cookie-bekymring om spyware, vil vi anbefale dig at bruge antispyware-software i stedet for at slå cookies fra. Bliv eventuelt klogere på brugen af antispyware-software her (engelsk).

Hvilke cookies har vi - og hvad bruger vi dem til?

 • Egne cookies
  Vores egne cookies får helt basalt set vores websites til at fungere, inklusiv at huske søgeindstillinger, tillade kommentarer, få indkøbskurve til at fungere og til at huske det, hvis du er logget ind.

 • Tredjeparts cookies
  Vores websites benytter sig af tredjeparts-funktioner. Det drejer sig om YouTube (læs YouTubes privatlivspolitik), Issuu (læs Issuus privatlivspolitik) og Microsoft Translator (læs Microsoft Translators privatlivspolitik).

 • Cookies fra sociale tjenester
  For at du let kan dele indhold, har vi på nogle af vores sider indlejret dele-knapper. Cookies herfra bliver sat af de sociale tjenester selv og privat-livsimplikationerne afhænger af dine indstillinger på de respektive tjenester. Vi bruger Facebook (læs Facebooks privatlivspolitik), Twitter (læs Twitters privatlivspolitik) og Google+ (læs Google+s privatlivspolitik).

 • Cookies til anonym brugerstatistik
  Vi bruger cookies til at indsamle anonyme statistikker for brugen af vores websites, fx antal af besøgende, hvilken platform de bruger til at besøge os med og hvilket website, de eventuelt kom fra. Indsamlingen er som sagt anonym, og vi bruger den til løbende at forbedre vores sites - forhåbentligt til din glæde og fornøjelse.