Arv og testamente

Om at testamentere til Cyklistforbundet

Måske du gør dig overvejelser om, hvordan din arv skal fordeles. Hvis du betænker Cyklistforbundet i dit testamente, lever dit livssyn videre, og din stemme bliver hørt også længe, efter at du er væk. Du kan oprette et testamente gratis via vores samarbejdspartner.

For mange er det naturligt og vigtigt at betænke familien og dem, der betyder meget i ens liv. Mange har også et ønske om at gøre noget mere og testamentere en del af arven til et velgørende formål – til noget, der afspejler ens drømme og værdier.

Når du opretter testamente, sikrer du, at din arv fordeles præcis, som du ønsker det. Gennem dit testamente kan du sikre, at dine værdier lever videre, og at din stemme bliver hørt også længe, efter at du er væk.

En testamentarisk gave til Cyklistforbundet kan gøre en kæmpe forskel for for cykelsagen og arbejdet for at skabe en sundere og grønnere verden med cyklen som løftestang.

Tag aktiv stilling med et testamente

Hvis du ønsker selv at have indflydelse på, hvad der skal ske med din arv, skal du oprette et testamente.

Når du opretter et testamente, kan du vælge at indsætte Cyklistforbundet som arving til en fast sum, til en procentdel eller som arving til hele din formue (dog med forbehold for tvangsarvinger). Har du ingen arvinger, tilfalder alt, hvad du ejer, automatisk staten.

Hvis du betænker Cyklistforbundet i dit testamente, skal der ikke betales bo-afgift (tidligere arve-afgift) af det testamenterede beløb. Du kan altså være sikker på, at det fulde beløb går til cykelsagen.

Hvis du testamenterer en del af din arv til et velgørende formål,
kan dine arvinger ende med at arve mere.

Sådan gør du

Vi anbefaler, at du får en advokat til at hjælpe dig med at oprette testamentet. Du kan også oprette et testamente online via vores samarbejdspartner Dokument 24. Her kan du oprette dit testamente gratis, når du donerer arv til os. Klik og gå til Dokument 24’s hjemmeside.

Vi anbefaler, at du efterfølgende får testamentet registreret hos en notar, så det bliver registreret i Centralregistret for Testamenter. Hvert år havner store beløb et andet sted, end afdøde havde tiltænkt, fordi der ikke var skrevet testamente, eller det ikke var registreret hos en notar.

Vi betaler dine udgifter til advokat

Vi anbefaler, at du taler med en advokat, som kan hjælpe dig med at udforme dit testamente. Cyklistforbundet dækker op til 6.000 kr. inkl. moms til udgifter til advokat for oprettelse af notarpåtegnet testamente, hvor vores arbejde tilgodeses. Har du ikke allerede en advokat, som du foretrækker at benytte, kan vi sætte dig i kontakt med en. Skriv blot til os på post@cyklistforbundet.dk

Kontakt os

Har du spørgsmål, beder vi dig kontakte Cyklistforbundets regnskabschef Hanne Hounsgaard på telefon 40 70 83 69 eller på mail hvh@cyklistforbundet.dk. Du kan også bruge send en mail-formularen herunder.

Spørgsmål og svar

Hvad er fordelene ved at oprette et testamente?

Det giver dig indflydelse på, hvad der skal ske med arven efter dig. Det gør det muligt for dig at betænke bestemte personer, organisationer eller formål. Det gør det muligt for dig at sikre din samlever, hvis du er ugift. Du kan skrive Cyklistforbundet ind i dit testamente på forskellige måder – alt efter om Cyklistforbundet skal arve sammen med andre personer og/eller organisationer. Du kan vælge at testamentere et bestemt beløb, en del af din arv eller hele arven til os.

Er noget beløb for stort eller for lille?

Alle beløb - både store og små - er vigtige for vores arbejde. Hvis du vil sikre dig, at en del af din arv går til arbejdet for at skabe bedre forhold for cyklister, så vi sammen kan cykle til en sundere, grønnere og mere bæredygtig verden, er det vigtig også at skrive Cyklistforbundet ind i dit testamente.

Hvordan kan jeg testamentere til Cyklistforbundet?

Du kan godt støtte et eller flere velgørende formål samtidig med, at din familie arver efter dig. Har du ægtefælle og/eller børn, har de ifølge arveloven ret til 25 procent af arven. De resterende 75 procent kan du selv råde over og for eksempel vælge at betænke andre slægtninge, en ven eller en god sag. Hvis du ønsker at testamentere en del af din arv til Cyklistforbundet, skal du oprette et testamente. Du kan vælge at testamentere et bestemt beløb eller en procentdel af din samlede formue. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller børn, der automatisk er arveberettigede, er det også muligt at betænke Cyklistforbundet med hele din arv.

Hvordan opretter jeg et testamente?

Der er typisk fire skridt i processen. Du skal skabe dig et overblik over formue og gæld; du skal overveje, hvem der skal arve, og hvad de skal arve; du skal overveje, om du vil have hjælp hos en familie- eller arveretsadvokat; du skal have testamenteret registreret hos en notar.

Hvad hvis jeg ingen arvinger har?

Hele din arv tilfalder staten, hvis du ingen legale arvinger har, og du ikke har lavet et testamente. Hvis du vælger at testamentere til Cyklistforbundet og/eller andre organisationer, er vi fritaget for afgift til staten. Din arv bliver således et vigtigt bidrag i arbejdet for en bedre verden.

Skal der betales afgift?

Cyklistforbundet er godkendt af Skat som velgørende organisation Skat. Når du testamenterer et beløb til Cyklistforbundet, skal der ikke betales bo-afgift (tidligere kaldet arveafgift) af beløbet. Boafgift er en afgift, som alle arvinger, bortset fra ægtefæller, skal betale til staten, når de arver.

Hvordan kan jeg med 30%-ordningen stille min familie bedre?

I nogle tilfælde kan du med 30% ordningen både støtte velgørende organisationer og opnå, at din familie får lidt mere. Det er en ordning, hvor en eller flere velgørende organisationer indsættes i testamentet til at arve 30% af boet på betingelse af, at organisationerne betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger. De øvrige arvinger modtager 70% af boet og skal ikke betale afgifter. Da velgørende organisationer ikke selv betaler bo- og tillægsboafgift, betyder det, at familien får lidt mere i arv, og der bliver samtidig et beløb til den eller de velgørende organisationer. Med denne løsning kan dine arvinger altså ende med at arve mere.

Hvordan bliver det testamenterede beløb brugt?

Danmark har brug for flere cyklister, og danske cyklister har brug for bedre forhold. Din støtte går 100% til Cyklistforbundets arbejde for at sikre det. Størstedelen af vores indtægter er fonds- og puljebevillinger. Her er pengene øremærkede til specifikke projekter og kampagner - for eksempel Vi kan Cykle! og Alle Børn Cykler, hvor over 100.000 børn cykler med år efter år. Det er en vigtig indsats.

Med en arv er du med til at sikre en anden og lige så vigtig indsats: At vi kan arbejde politisk for bedre og mere trygge forhold for alle cyklister både i byer og på landet. At vi kan lægge pres på politikerne, så cyklen bliver brugt som løftestang til en sund, grøn og bæredygtig verden.

Hvor kan jeg læse mere?

Hvordan gør jeg, hvad er tvangsarvinger, hvad må jeg ifølge loven, er 30%-ordningen relevant for mig, hvordan finder jeg en god advokat, der er specialiseret i familie- eller arveret?

For mange er det at skrive et testamente en stor beslutning, der kræver mange overvejelser, og der kan være mange spørgsmål. På Detgodetestamente.dk kan du læse mere om at oprette testamente.

Send en mail

Det vil vi

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs Cyklistforbundets manifest

Om os

Det laver vi

Vi står bag indsatser, som får flere til at cykle, som gør det mere sikkert at cykle, og som bidrager til at bruge cyklen som løftestang til en sund, grøn og mere bæredygtig verden

Det laver vi

Det vil vi

Høringssvar

Vi bliver hørt: Cyklistforbundet kommenterer lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer etc.

Se vores høringssvar