Ny alliance: Boost cykelturisme og cyklisme på landet nu

Cyklistforbundet efterlyser sammen med Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Cykelturisme en akutpulje til cykelturisme og cyklisme i landdistrikterne. Puljen skal sikre, at vejene allerede i år geares til at tage imod de danske sommergæster.

I år er et helt særligt sommerferieår. Ingen ved, hvornår grænserne rundt om i Europa åbner, eller om flyene snart er i luften. Formentlig vil mange danskere holde sommerferien under hjemlige himmelstrøg.

Derfor er der netop nu store potentialer i at styrke cykelturismen og cyklismen generelt i de danske landdistrikter, der med kilometervis af naturskønne strækninger indbyder til ferie på cykel. Desværre er dårlige veje og manglende cykelstier i dag et benspænd for at få endnu flere op på cyklen og ud i landet.

Derfor foreslår organisationerne Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Cykelturisme og Cyklistforbundet i fællesskab, at der etableres en AKUTPULJE på 100 mio. kr. til initiativer, der skal booste cykelturisme og udvikling af mikroturisme i landdistrikterne allerede i år.

Se det fulde udspil

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, siger:

- I Landdistrikternes Fællesråd er vi optagede af at finde og fremme de lyspunkter, der er i denne ulykkelige sundhedskrise. Et af dem er, at et ellers hårdt trængt turismeerhverv i landdistrikterne forhåbentlig kan få et boost gennem en bølge af danske cykelturister denne sommer. Derfor er der akut behov for at opdatere cykel-infrastrukturen og skabe større sammenhæng i den rundt i landdistrikterne, og det håber vi tre organisationer, at en akutpulje vil medvirke til.

Direktør for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, siger:

- At opleve det ganske danske land – ikke mindst uden for byerne – gøres allerbedst på cyklen. I en tid, hvor vi om noget har brug for fællesskaber med afstand er en cykeltur i Danmark ud i det blå den helt oplagte mulighed. Derfor er en akutpulje, der skal kunne skabe vækst, arbejdspladser og ikke mindst gode og tiltrængte ferieoplevelser for de mange danskere, der nu forventes at holde sommerferie i Danmark, en oplagt mulighed at gribe.

Direktør for Dansk Cykelturisme, Jesper Pørksen, siger:

- I ’normale’ år kommer 60 procent af de 1,7 mio. cykelturister, der årligt besøger Danmark, fra udlandet. En stor del af dem må vi undvære i år. Det er fatalt for de mange virksomheder, der nyder godt af cykelturisternes besøg. Men der er også en tid efter krisen, og det er nu, vi skal gribe chancen for at fremtidssikre cykelferielandet Danmark.

På Lolland-Falster er Guldborgsund Kommunes borgmester John Brædder positiv over for forslaget om en akutpulje til cyklismen og cykelturismen i landdistrikterne. Han siger:

- Som samfund har vi befundet os i en ulykkelig situation, siden covid-19 blæste ind over Danmark. Rundt i kommunerne mærker vi i den grad behovet for at stimulere erhvervslivet alle de steder, hvor der bare er de mindste vækstmuligheder. Cykelturismen er helt klart et område, hvor vi i Guldborgsund Kommune kan gøre os forhåbninger om at skabe vækst og arbejdspladser sommeren over. Derfor er det et kærkomment forslag.

FAKTA: AKUTPULJE PÅ 100 MIO. KR.

  • I fællesskab foreslår Landdistrikternes Fællesråd, Dansk Cykelturisme og Cyklistforbundet, at der etableres en akutpulje på 100 mio. kr., som skal støtte initiativer, der booster cykelturisme og udvikling af mikroturisme i landdistrikterne.

  • Puljen skal primært støtte projekter, der kan realiseres inden eller i løbet af sommeren 2020 – og gerne i samarbejde med kommunale projekter.

  • Puljen skal administreres af Erhvervsministeriet og Transportministeriet (Vejdirektoratet) i fællesskab under ledelse af en hurtigtarbejdende styregruppe med brug af ekstern bistand fra relevante aktører.

  • Puljen kan søges af kommuner, foreninger (fx landsby- eller borgerforeninger), landsbyklynger, organisationer, kommercielle aktører og destinationselskaber.