Jens Peter Hansen fra Randers er valgt som Cyklistforbundets nye landsformand.

Kommunalpolitiker i Randers er Cyklistforbundets nye landsformand

Cyklistforbundets nye landsformand, Jens Peter Hansen, vil have cyklens enorme potentiale højere op på den kommunale dagsorden. Ny landsformand, hovedbestyrelse og nyt arbejdsprogram valgt på landsmøde 2020.

- Ude i kommunerne bliver cyklister klemt af bilerne og glemt af politikerne. Men cykling har så meget at tilbyde samfundet. Derfor skal vi ikke tigge. Vi skal tilbyde. Cykling er samfundets schweizerkniv, og cykling kan stort set uanset problem bidrage til løsningen, siger Cyklistforbundets nyvalgte landsformand, Jens Peter Hansen.

Han har været medlem af Cyklistforbundet siden 2007 og siden 2012 været formand for Randers afdelingen. Han har siddet i hovedbestyrelsen siden 2014 og sad 2017-2019 i bestyrelsen for paraplyorganisationen European Cyclist Federation (ECF). Han har desuden siddet i Randers Byråd siden 2001.

Bedre fremkommelighed for cyklister

Delegerede fra Cyklistforbundets afdelinger, menige medlemmer og hovedbestyrelsen mødtes den 31. oktober i Odense til det årlige landsmøde og valgte hovedbestyrelse samt vedtog budget for det kommende år.

Det kommende års arbejdsprogram blev også diskuteret og fastlagt. Cyklistforbundet skal i de næste 12 måneder især fokusere på:

  • Bedre fremkommelighed for cyklister: Det skal være nemmere at vælge cyklen som det oplagte transportmiddel i hverdagen – fx via ’grønne bølger’ for cyklister og velholdt og sammenhængende cykelinfrastruktur.

  • Cyklen skal ind i flere unges liv: Alt for mange unge tænker bil og fravælger cyklen og de store sundhedsfordele, som følger med den daglige cykeltur.

  • Cykling som del af grøn omstilling af Danmark: Cyklen er en vigtig del af løsningen, hvis Danmark skal nå klimamålet om at reducere CO2 udledning med 70% i 2030. El-biler alene gør det ikke. Vi skal flytte bilister over på (el)cykler og gøre det nemmere at kombinere cykel med off. transport.

Tre nye i hovedbestyrelsen

På forbundets landsmøde den 31. oktober i Odense var der forud for valg af ny landsformand valg til hovedbestyrelsen. Julie Schack, Jens Peter Hansen og Trine Kvist Willumsen blev genvalgt, Tre nye blev valgt ind: Fatima Hached Ladefoged, Henrik Lundorff Kristensen og Mads Wullf.

Cyklistforbundets hovedbestyrelse ser de næste 12 måneder dermed således ud:

Landsformand Jens Peter Hansen, Randers
Astrid Maria B. Rasmussen, København
Claus Bonnevie, Gribskov
Fatima Hachem Ladefoged, København
Henrik Lundorff Kristensen, København
Julie Schack, København
Mike White, Aalborg
Søren Pedersen, Næstved
Suppleant Trine Kvist Willumsen, Jyderup
Suppleant Mads Wulff, Vester Skjerning

Den nye bestyrelse konstituerer sig med næstformand og kasserer på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

Jens Peter Hansen siger:

- Vi skal være en organisationen for ’kritiske mobilister’ – for mennesker, der bevidst forholder sig til, hvordan de mest hensigtsmæssigt kommer fra A til B. Jeg glæder mig til arbejdet sammen med en engageret og kompetent hovedbestyrelse.

Farvel til Jette Gotsche

Med landsmødet blev det også tid til at sige farvel til den hidtidige formand gennem syv år, Jette Gotsche, der havde besluttet ikke at genopstille.

Direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, siger i den anledning:

- Jette Gotsche har sat et stort og flot præg på Cyklistforbundets arbejde. Hun har stået i spidsen for et vigtigt generationsskifte og en fornyelse og foryngelse af forbundet. Hendes indsats blev kronet med valget af flere nye hovedbestyrelsesmedlemmer, der er med til at trække aldersgennemsnittet ned, siger Klaus Bondam.

Om os

Landsmødet

Det årlige landsmøde er Cyklistforbundets øverste myndighed. Her mødes medlemmer for at debattere, godkende årets regnskab og vælge hovedbestyrelsen.

Læs om landsmødet

Om os

Vedtægter

Retningslinjerne for vores virke, for landsmødet og for hovedbestyrelsens arbejde finder du i vedtægter og forretningsordenen.

Læs vedtægter og forretningsorden

Aktuelt

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler