Ti­den er kom­met til ar­bejds­gi­verbe­tal­te cyk­ler

Skal cyklen bidrage til den grønne omstilling på transportområdet, er det ikke nok bare at bede danskerne om at ændre vaner og cykle noget mere. Ryd de skattemæssige forhindringer af vejen og giv virksomhederne velfungerende værktøjer til at fremme cykling

Kronik bragt i Børsen den 13. februar 2021

Af Klaus Bondam, direktør, Cyklistforbundet & Jacob Jelsing, medstifter og medejer, Gubra & Anders Westergaard, medstifter, JOOLL & Michael Axelsen, adm. direktør i Two Wheel Company & Michael Schmidt, iværksætter

Danmark er blandt de lande i verden, hvor flest cykler. Det er stærkt, men vi kan gøre det meget bedre. Ifølge Danmarks Statistik har næsten halvdelen af alle beskæftigede i Danmark 10 km eller mindre til arbejde. Alligevel vælger kun op mod 20 % af alle danskere cyklen som foretrukket transportmiddel. I København og andre store byer er det flere, mens det i provinsen er under 10 procent og med store regionale forskelle. Der er et kæmpe uudnyttet potentiale.

I mange virksomheder og på mange direktionsgange kigges der langt efter cyklen. Man ved godt, at mere cykling giver færre sygedage. Leverandører, der tilbyder cykelleasingordninger, fortæller om et boom af henvendelser fra private og offentlige virksomheder. Desværre er der mange, der vælger det fra, når de økonomiske omkostninger for medarbejderne gøres op.

I dag forholder det sig således:

Tilbyder en virksomhed en medarbejder en arbejdsgiverbetalt cykel, bliver medarbejderen beskattet af virksomhedens samlede cykeludgift plus moms. Ikke særlig attraktivt.

Tilbydes medarbejderen en arbejdsgivertalt cykel via en lønomlægning uden virksomhedsbidrag, reduceres først lønnen, hvorefter medarbejderen beskattes af værdien af cyklen. Overhovedet ikke attraktivt.

I begge tilfælde mister medarbejderen et eventuelt befordringsfradrag. Besynderligt.

Gammeldags tankegang

Økonomiske incitamenter til at ændre adfærd i en ønsket retning er velkendte. Vi vil gerne have, at færre ryger – og sætter prisen på cigaretter op. Vi vil gerne have, at flere cykler – og straffer økonomisk. Det hænger ikke sammen.

Cyklen er en schweizerkniv, der kan løfte på både det sundhedsmæssige, klimamæssige, miljømæssige og trængselsmæssige område.Et godt sted at begynde er at give virksomhederne reelle muligheder for at bakke op om cyklen.

Vi har brug for fremsynede incitamentsstrukturer, så virksomheder kan gøre det mere attraktivt for medarbejdere at tage cyklen. Kan vi få flere til at vælge cyklen frem for bilen, får vi en betydelig klimagevinst. Men ikke bare det. At tage cyklen til og fra arbejde er god hverdagsmotion. Det giver markant færre sygedage, reduceret stress og bedre humør samt mere plads på vejene til de erhvervsmæssige fragt- og transportopgaver i byerne, som ikke nødvendigvis kan klares på en (ellad) cykel.

Argumenterne er ikke grebet ud af den blå luft. Der udledes 21 gram C02 pr. cyklet kilometer mod 271 gram C02 pr. person for hver kilometer kørt i bil (tal fra European Cyclists’ Federation).

Ved at flytte danskerne fra sæde til saddel og tredoble cyklisme, kan vi nedbringe en samlet C02 udledning svarende til, hvad udskiftning af en million benzin/dieselbiler til elbiler kan levere. Dertil spares 267.000 sygedage, hvis vi blot cykler 10 % mere end i dag (tal fra Dansk Industri).

Der er altså betragtelige klima- og samfundsøkonomiske gevinster at hente ved mere cykling.

Elcyklen rykker

Elcyklen er for længst gået fra at være en cykel kun for ældre og svagelige. Flere og flere får øjnene op for elcyklen, som gør det helt anderledes realistisk at cykle 10-15 kilometer eller mere til og fra arbejde – også selvom man ikke træner til Ironman eller turen op ad La Marmotte. Klima- og motionsgevinsten er kun en smule mindre ved brug af elcykel, så der kan ikke være meget at betænke sig over. En bred implementering hæmmes dog igen af de økonomiske konsekvenser for medarbejderen.

Cyklerne er generelt dyre, og man mister sit befordringsfradrag, hvis man har længere end 12 kilometer til arbejde.

Vi opfordrer politikerne til at gøre det reelt attraktivt for virksomhederne at bakke op om mere cykling. Vi opfordrer politikerne til at sænke beskatningen på arbejdsgiverbetalte cykler og lade brugere af arbejdsgiverbetalte cykler bevare deres befordringsfradrag.

Andre incitamentsstrukturer fra Belgien, hvor arbejdsgiver kan give en kontant bonus for cyklede kilometer, og Irland, hvor medarbejderne har ret til tilskud til indkøb af cykler, har vist, at det kan lade sig gøre at rykke på folks velvilje til at benytte cyklen som en del af deres daglige transport. Man kan også kigge mod Sverige, som har implementeret andre regler for værdisættelse af arbejdsgiverbetalte cykler. Mulighederne er mange – og potentialet i at sikre et skifte fra sæde til saddel er enormt.

Cyklen er mere end bare transport

Det er positivt, når transportminister Benny Engelbrecht taler cyklen op og ønsker, at cyklen er danskernes foretrukne transportmiddel ved de kortere ture. Men vi savner en erkendelse af, at også andre ministre har en rolle og et ansvar, hvis vi skal i mål med at gøre cyklen til bilens ligeværdige alternativ. Cyklen handler om meget mere end ’bare’ transport. Cyklen er en schweizerkniv, der kan løfte på både det sundhedsmæssige, klimamæssige, miljømæssige og trængselsmæssige område.

Et godt sted at begynde er at give virksomhederne reelle muligheder for at bakke op om cyklen. Lad os få ryddet de skattemæssige forhindringer af vejen og give virksomhederne velfungerende værktøjer til at fremme cykling.

Appel til politikerne

Cyklistforbundet har sammen de øvrige medunderskrivere af kronikken sendt en appel til transportminister Benny Engelbrecht og skatteminister Morten Bødskov om at undersøge gældende lovgivning med henblik på at gennemføre de nødvendige lovændringer for blandt andet arbejdsgiverbetalte cykler.

Læs ministerappellen her (pdf)

Se også

Cykelvæksthuset

Ønsker I at flytte medarbejdere og opgaver fra bil til cykel? Cyklistforbundets rådgivningscenter Cykelvæksthuset tilbyder skræddersyet rådgivning til private og offentlige virksomheder.

Gå til Cykelvaeksthuset.dk

Bliv firmamedlem

Bliv en del af cykelsagen - hverdagens cykelture giver færre sygedage hos medarbejderne, færre biler på vejene og en mere klimavenlig verden.

Mere om firmamedlemskab

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler