Cyklistforbundet anbefaler sammen med Trafik i Børnehøjde skoler at lade elever udvikle og afprøve trafikløsninger, der gør det mere trygt at gå eller cykle i skole. Foto: Alex Tran/GF Fonden

Elever anbefaler: Cyklister og gående skal have hver deres sti

Det skaber utryghed og farlige situationer, når cyklister og gående skal deles om en smal sti op til skolen. Sådan lyder det fra elever i Horsens, der har skabt bedre trafiksikkerhed for cyklister og gående på deres skole. Cyklistforbundet og Trafik i Børnehøjde efterlyser flere indsatser, der involverer eleverne i arbejdet med trafiksikkerhed.

En sti op til skolen, der bliver gjort bredere og delt op i to for henholdsvis gående og cyklende. En tilbagevende konkurrence, der skal få flere elever til at gå og cykle i skole. Flyers, videoer og elevevents, der skal gøre dem klogere på, hvad børn og voksne hver især kan gøre for at undgå farlige trafiksituationer omkring skolen.

Sådan lyder anbefalingerne fra eleverne i 6. klasse på Østerhåbskolen i Horsens efter at have deltaget i projektet ’Elever som trafikeksperter’. Her skulle eleverne finde og afprøve trafikløsninger, så det blev mere trygt at cykle i skole, og flere ville begynde at cykle eller gå til skole.

Bag projektet står den socialøkonomiske virksomhed Trafik i Børnehøjde sammen med Cyklistforbundet. Trafik i Børnehøjde har arbejdet med trafik- og cykelprojekter og elevinddragelse på over 150 skoler. Indehaver af Trafik i Børnehøjde, Johan Heichelmann, siger:

- Der er store fordele i at involvere elever i at forme lokale trafikløsninger. For det første bidrager det til demokratisk dannelse. Eleverne oplever, at det nytter at bidrage til at løse lokale problemer og at tage ansvar for samfundets problemstillinger. For det andet sikrer det gode lokale løsninger, som ofte kan være et alternativ til dyre tekniske løsninger i kommunerne, siger Johan Heichelmann.

Mange skoler gør det rigtig godt. Men vi ser desværre også skoler, der savner inspiration og handlemuligheder i forhold til at tage fat på de lokale trafikproblemer, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Flere går eller cykler i skole

På Østerhåbskolen lagde eleverne i efteråret 2020 ud med at kortlægge trafikken omkring skolen. Herefter gik arbejdet med at finde og afprøve løsninger på de trafikale udfordringer, som prægede hverdagen på skolen. Projektet kørte over to måneder, og et efterfølgende spørgeskema har vist gode resultater: 40% af de adspurgte forældre mente, at den opdelte sti har gjort det mere trygt at færdes på stien. 21% svarer, at deres barn er begyndt at gå eller cykle i skole.

Direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, roser eleverne for både at arbejde med en informationsindsats og med konkrete fysiske ændringer:

- Man når ikke langt, hvis man beder andre om at ændre adfærd uden at have de fysiske løsninger, som understøtter det. Det er flot set af eleverne at arbejde i begge retninger, siger Klaus Bondam.

Han efterlyser samtidig flere elevbårne skole-indsatser, der har fokus på at skabe gode trafikforhold på skolens område og på at få elever og forældre til at vælge en aktiv transport til skolen.

- Mange skoler gør det rigtig godt. Men vi ser desværre også skoler, der savner inspiration og handlemuligheder i forhold til at tage fat på de lokale trafikproblemer og i stedet antager, at kommunens trafikingeniører skal bygge problemerne væk. Omvendt mener ingeniørerne, at det mest handler om adfærd, og at skole og forældre må tage mere ansvar for transportadfærd. Derfor falder den gode løsning ofte ned mellem to stole, siger Klaus Bondam.

Elevinvolvering med Alle Børn Cykler

Cyklistforbundet har i flere sammenhænge arbejdet med at involvere børn i arbejdet med at finde gode cykelløsninger – blandt andet som en del af undervisningsmaterialet i den årlige børnekampagne Alle Børn Cykler, der kører på skoler over hele landet i september.

Tilmelding til Alle Børn Cykler 2021 åbner på www.alleborncykler.dk omkring 1. juni.

Trafik i Børnehøjde har erfaring fra over 150 skoler med forskellige typer af trafik- og cykelprojekter, hvoraf de fleste er betalt af kommunerne. Læs mere om Trafik i Børnehøjde på www.bornetrafik.dk

Projektet Elever som Trafikeksperter var støttet af Østifterne. Cyklistforbundet og Trafik i Børnehøjde afsøger i øjeblikket nye muligheder for at finansiere flere elevinvolverende indsatser på landets skoler i samarbejde med kommunernes trafikafdelinger.

Alt om cykling

Til skoler og daginstitutioner

Børn cykler, når voksne skaber mulighederne. Se vores tilbud og anbefalinger til pædagoger og lærere.

Gå til oversigten

Støt cykelsagen

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere