Ikke politisk vilje til færre biler

Vi er midt i en klimakrise, men der kommer ikke færre biler i Danmark i de kommende år. Der kommer mange flere. En forudsigelse er, at der kører 600.000 flere biler rundt i Danmark i 2030, end i dag.


I regeringens forslag 'Danmark Fremad - Infrastrukturplan 2035' bliver der lagt masser af ny asfalt til biler. En del af bilerne vil være elbiler; mere klimavenlige, men stadig biler. De skaber trængsel, de støjer (dæk-/vindstøj), de koster på miljø og arbejdsforhold under produktionen, og de er farlige.

– Elbiler er et klart fremskridt i forhold til fossile biler, men vi synes slet ikke, at der skal være flere biler i Danmark, siger Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam. Han mener, at cyklen bliver negligeret og ikke taget alvorligt, når fremtidens infrastruktur planlægges.

– Med elcykler og el-ladcykler kan cykler virkelig batte, både når det gælder transport af personer og af gods, men i Danmark tænker man stadig i flere biler og motorveje, og det ender for ofte med almisser til cyklen i det politiske transportforlig. Cyklen bliver ikke taget seriøst. Regeringen vil ud af et samlet beløb på 160 mia. til infrastruktur sætte to milliarder af til cykler. Det er alt, alt for lidt, siger Klaus Bondam.

Bilen er danskernes foretrukne transportmiddel, og det holder man fast i

Christian Grunert Rantorp er redaktør på transportmediet Mobilitytech, der udgives af Ingeniøren. Han har fingeren på pulsen både hos politikere og eksperter, og for ham er der ikke tvivl om, at flertallet ser elbilen som opfindelsen, der betyder, at danskerne ikke behøver at ændre transportvaner.

– Der er ikke politisk flertal for grundlæggende at forandre den måde, vi transporterer os på i Danmark. Det er elbilen, der skal løse klimaudfordringen på både den korte og den lange bane, også når du spørger eksperter og Klimarådet. Der synes ikke at være nogen forventning om, at vi ændrer transportvaner, og at man fx dropper sin private bil og omlægger sine ture til cykel eller kollektiv transport, siger Christian Grunert Rantorp.

– Bilen er danskernes foretrukne transportmiddel, og det holder man fast i, den også vil være i fremtiden. Så derfor skal vi sikre, at bilen er så grøn som mulig, siger Christian Grunert Rantorp.

Christian Grunert Rantorp

Den politiske holdning hos regeringen og modstanden mod brug af ’pisken’ mod fx trængsel blev tydelig, da den med det samme lukkede helt ned for forslaget fra elbilskommissionen om en trængselsafgift.

– Teknologien er der, og den er meget bedre og mere gennemtænkt, end da man sidst talte om bompenge og trængselsring. Det er relativt nemt, og der er samfundsmæssigt overskud ved det. Alligevel vil politikerne overhovedet ikke overveje det. Det er udtryk for, at der går politik i det, det er sjældent kun den sunde fornuft, der gælder, når man vælger infrastruktur, der er andre politiske hensyn, siger Christian Grunert Rantorp.

Når vi taler trængsel og sundhed, så er cykler jo oplagte som et alternativ til den private bilkørsel.

Milliarder ind fra bilerne

Han peger på en anden grund til, at politikerne ikke for alvor ændrer på transportvanerne, nemlig at staten får mange penge ind på bilafgiften – op mod 60 milliarder kroner.

– Vi er rigtig glade for biler i det her land og betaler gerne mange penge for dem. Det kommer også til at gælde elbiler. Vi vil ufortrødent købe biler, og politikerne ønsker også, at vi skal købe biler. Det er et enormt provenu, man får ind, siger redaktøren. Han mener dog, det er forkert, at elbilen bliver set som løsningen på næsten alt.

– Vi har det med at tale om trængselsproblematikken og klimaproblematikken i samme ombæring, selv om det jo er to forskellige ting, vi forsøger at løse. Når vi taler trængsel og sundhed, så er cykler jo oplagte som et alternativ til den private bilkørsel. Der er efterhånden en rigtig god erfaring med elcykler. Det er interessant, at de tilsyneladende kan det, som kollektiv transport og almindelige cykler har haft svært ved, nemlig at lokke folk ud af bilen.

Når du har en god infrastruktur, som vi efterhånden har i Region Hovedstaden med de her supercykelstier, så virker det som om, der er et stort uindfriet potentiale i elcykler, siger Christian Grunert Rantorp.

(Artiklen er fra CYKLISTER maj 2021. Den er en del af magasinets tema om elbiler.)