Nye indsatser: Cyklistforbundet skal arbejde med unge og med byudvikling

Hvordan bygger vi cykelvenlige byer, hvor cyklen kan være hverdagens faste transportmiddel? Hvordan støtter vi vores unge til at få gode cykelvaner, som tages med i voksenlivet? Cyklistforbundet har fået penge til to vigtige vidensprojekter, som kommer til at gøre en stor forskel for mange danskere.

- Det skal være muligt at leve et liv, hvor man ikke er så afhængig af sin bil, som mange er i dag, og den måde, som vi bygger og indretter vores byer på, spiller en enorm rolle. Men desværre ser vi alt for ofte, at nye byområder ikke overholder byplan- og designmæssige principper for den gode cykelby, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

- Vi så gerne, at alle nybyggerier indeholder tryg og sikker cykelinfrastruktur til nærmeste knudepunkt for offentlig transport og bymidte. Vi så gerne regional planlægning, der konsekvent understøtter gang- og cykelvenlige byer og kombinationsrejser med offentlig transport. Det handler helt enkelt om at sikre grøn mobilitet og gøre cykling til en attraktiv transportform, siger Klaus Bondam.

Han glæder sig derfor over to nye statslige bevillinger, der gør, at Cyklistforbundet kan sætte gang i to nye indsatser: Et længe ønsket arbejde med at styrke kommunale planlæggere og andre fagpersoners viden og indsigt i at skabe byområder, hvor cyklen fungerer som et reelt attraktivt alternativ til bilen. Og et lige så længe ønsket arbejde med at hjælpe unge op på cyklen.

Færre og færre børn og unge cykler

- I dag er det desværre sådan, at færre og færre unge cykler, mens flere og flere kører bil. Hvis cyklen skal bidrage til at løse klima- og trængselsudfordringerne og gavne folkesundheden, er vi nødt til at gøre en aktiv indsats, så de nye generationer ikke vender cyklen ryggen, siger Klaus Bondam.

Med ungeprojektet skal Cyklistforbundet sammen med unge og med repræsentanter fra bl.a. uddannelsesinstitutioner udvikle redskaber, der skal hjælpe ungdomsuddannelserne med at sætte fokus på cyklen som transportmiddel og gøre det attraktivt for de unge at vælge cyklen.

Og det er der god brug for, viser en række data: Set i forhold til antal cyklede kilometer pr. dag er cykling hos de 10-17-årige faldet med 24,5% over en ti-årig periode (2009-2019), mens antallet af cykelture pr. dag i samme periode og for samme aldersgruppe er faldet med 31,9% (særudtræk fra DTU’s transportvaneundersøgelse, 2021).

Samtidig er de 16-24-åriges brug af bil på bare tre år steget med 14,7%, mens brug af cykel er faldet med 15,1% (Danske Regioner med udgangspunkt i DTU’s transportvaneundersøgelse, 2019).

Flere og bedre cykelstier

Det er regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der med udgangspunkt i 2020-aftalen om grøn omstilling af transporten har tildelt Cyklistforbundet henholdsvis 1.855.750 kr. til det treårige projekt ’Cykelvenlige byudviklings- og stationsprojekter’ og 1.398.150 kr. til projektet ’Etablering af gode cykelvaner i ungdomsårene’, der skal køre over halvandet år.

Med aftalen er der udmøntet 13 millioner til vidensprojekter og 135 millioner til nye og bedre cykelstier i 25 kommuner. Med 50 procent kommunal finansiering bliver det til cykelstier for tæt på 270 millioner.

- Vi er i Cyklistforbundet meget glade for at få mulighed for at kunne bidrage med ny viden. Men viden alene gør det ikke. Uden flere gode og trygge cykelstier når vi ikke i mål med at få flere danskere op på cyklen. Det her er et skub i den rigtige retning hen mod den grønne omstilling af transporten, siger Klaus Bondam.

Læs også

Aktuelt

Podcast: Jernhesten

Kan vi cykle os til sundere liv, bedre byer, en grønnere og mere bæredygtig verden? JERNHESTEN er til dig, der vil inspireres til at cykle mere i hverdagen og vil vide, hvad cykling betyder for din sundhed, for klimaet og for miljøet.

Lyt med på Cyklistforbundet.dk/podcast

Støt cykelsagen

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere