Danmarks transportminister Benny Engelbrecht (A) tog i Glasgow imod opråbet fra 350 klimaorganisationer.Han er flankeret af Jill Warren (CEO i ECF) og Henk Swarttouw (præsident for ECF).

Cykelsagen tvang sig med til el-bilsfesten i Glasgow

Bilindustrien var inviteret med inden for de lukkede døre ved COP26, mens cyklisterne måtte nøjes med gangene. Alligevel lykkedes det for cyklistforbundene og andre grønne organisationer at få aktiv transport med i den officielle erklæring fra mødet.

Artiklen er fra Magasinet CYKLISTER og er skrevet af Jørgen Schlosser.

‘Driving with the brakes on’, ‘Nothing ever happens’ eller ‘Roll to me’. Det kan være svært at vælge hvilken sang med Glasgow-bandet Del Amitri, der bedst illustrerer det FN-klimatopmøde, der fandt sted i samme by de to første uger i november 2021. Rapporterne fra COP26 fortæller i hvert fald en historie om et topmøde, der i den grad havde bremserne på, når det gjaldt cykelområdet.

Men det sete afhænger af øjnene, der ser, lyder et gammelt ordsprog. Det passer også på klimatopmødet COP26. For var det set med ’cykelbriller’ katastrofalt dårligt? Eller var det en succes, fordi det med dygtigt arbejde på mødet i sidste øjeblik lykkedes at få aktiv transport – cykling og gang - nævnt i et af de vigtige slutdokumenter - den endelige erklæring fra COP26 om transport. Den garvede britiske grønne transport-journalist, Carlton Reid, der dækkede mødet, er med sit cykelvenlige sindelag skuffet, hvorimod European Cyclist’ Federations (ECF) præsident Henk Swarttouw har de positive briller på. Først Carlton Reid:

- Hverdagscykling spillede ingen rolle ved COP26. Cykling, gang og offentlig transport manglede alle på transportdagens officielle dagsorden (den dag under mødet, hvor transport blev drøftet, red.)

I stedet var der lidt om søfart og luftfart, men det meste af plenarmødet handlede om elbiler og varebiler, så COP26 var skuffende, som det altid ville være.

Elbiler fyldte

Han mener, at det til dels skyldes, at de mennesker, som politikerne repræsenterer, ofte ikke ønsker at foretage nogle markante ændringer i deres livsstil.

- Kongresmedlem Earl Blumenauer fra Oregon fortalte mig, at fokus var på elbiler, fordi de er ’the shiny new thing’ - bilister vil gerne fortsætte med at køre bil. Elbiler giver dem chancen for det, fordi de bliver set som grønnere. Men hvis du bliver væltet af din cykel af føreren af en Tesla, kommer du stadig til skade eller dør. Og elbiler gør heller ikke noget for at bekæmpe trængsel. Alt dette er indlysende, men tydeligvis ikke for politikere, siger Carlton Reid.

Carlton Reid bed også mærke i, hvem der var med hvor, og hvem der var inviteret til at tale.

- Lederne af organisationer som Walk21, European Cyclists’ Federation og - for offentlig transport - UITP vandrede rundt i hallerne på COP26. Ingen af dem var inviteret til plenarmødet, hvorimod ledere fra GM, Volvo og Ford var inviteret til at tale ved plenarmødet.

I diplomatisk henseende er det noget af en præstation

Efter Carlton Reids mening var hele mødet på transportområdet designet til at handle meget om elbiler og næsten ikke om aktiv transport. Men netop derfor var det efter ECF-præcident Henk Swarttouws mening en succes, at det lykkedes at få cykling/aktiv transport med i erklæringen fra mødet. Cykling har efter hans mening fået tvunget sig selv med til festen.

- Det var det første COP-møde, som ECF var med til. Det lykkedes os at få bidraget fra aktiv transport (gang + cykling, red.) anerkendt i transporterklæringen, siger Henk Swarttouw.

- Oprindeligt manglede dette afsnit i erklæringen. Det virker måske ikke som af meget, men i diplomatisk henseende er det noget af en præstation. Det giver os en fod i døren til at kræve en større rolle for cykling i fremtidige COP-møder. Nu, hvor vi er med, bliver det svært at smide os ud igen, siger Henk Swarttouw.

Det var blandt andet ved hjælp af et åbent brev til verdens topledere, underskrevet af 350 organisationer, herunder ECF og Cyklistforbundet, at det lykkedes at få aktiv transport med i slutdokumentet.

- I starten var cykling fuldstændig forsømt - det samme gjaldt gang og offentlig transport. Gennem en velorkestreret, kombineret og fælles indsats fra en masse organisationer og aktivister er det lykkedes at få cykling på dagsordenen, og der bliver det, vurderer Henk Swarttouw.

Cyklistforbundet sendte opråb til verdens ledere
Under FN’s klimatopmøde i november i Glasgow COP26 sendte Cyklistforbundet sammen med 350 klimaorganisationer
fra hele verden et opråb til verdens ledere. Det var ECF, der tog initiativ til at samle de mange organisationer bag det åbne brev:
"Tænk nu cyklen ind i løsningen!" I opråbet, der var formet som et åbent brev, opfordrede vi regeringer, der deltog i COP26, til at forpligte sig til at øge antallet af mennesker, der cykler i deres lande, markant for at nå globale klimamål hurtigt og effektivt.
Se brevet på www.cop26cycling.com

Tænk meget mere i el-cykler

Det var også Henk Swarttouws oplevelse, at elbiler fyldte meget på topmødet – og det var både godt og skidt.

- En elbil er stadig en bil. Skift til elbiler vil ikke gøre noget ved trængsel, stillesiddende livsstil osv. Ikke desto mindre er overgangen (til elbiler, red.) vigtig, da transport er den eneste større sektor, hvor CO2-udledningerne stadig stiger. Det er sandsynligvis grunden til, at regeringerne på COP26 havde et næsten ensidigt fokus på nul-emissionskøretøjer og bilopladningsinfrastruktur. Men mindre end 5% af de biler, der sælges i dag, er elektriske. Selv i det bedste tilfælde vil det tage mindst 20 år at udfase den nuværende flåde af forbrændingsmotorbiler i Europa.

- Der er en meget hurtigere og relativt enkel måde at sætte gang i reduktionen af vores transport-emissioner. I Europa er halvdelen af alle bilture kortere end 5 kilometer. En tredjedel er kortere end 3 kilometer. De fleste mennesker vil kunne tilbagelægge disse afstande på cykel. Og for nylig har elcyklens hurtige udbredelse i stigende grad gjort cykling til en attraktiv mulighed for lidt længere distancer. Hver kilometer tilbagelagt på cykel i stedet for i bil sparer umiddel-bart i gennemsnit 150 gram CO₂-udledning, siger præsidenten.

Det er Carlton Reid enig i:

- Vi har ikke brug for nyere biler, vi har brug for færre biler, og politikerne bør sammen med planlæggere af fremtidige COP’er erkende, at den seneste klima-rapport fra IPCC var klar: Bilismen bør reduceres, og brugen af cykling, gang og transit bør øges.

Det er fristende at slutte med endnu en Del Amitri sang: ”Never enough.”

Her er afsnittet om aktiv transport i sluterklæring fra COP26 vedrørende transport:
»Vi anerkender, at sideløbende med skiftet til nulemissionskøretøjer vil en bæredygtig fremtid for vejtransport kræve en bredere systemtransformation, herunder støtte til aktiv rejse, offentlig og delt transport samt adressering af den fulde værdikædepåvirkning fra køretøjsproduktion, brug og bortskaffelse.”

Aktuelt

Magasinet CYKLISTER

Et magasin om det, som cyklister går op i. CYKLISTER udkommer fire gange årligt - hver gang med et aktuelt tema.

Se magasinet

Støt cykelsagen

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere

Cykelvæksthuset

Ønsker I at flytte medarbejdere og opgaver fra bil til cykel? Cyklistforbundets rådgivningscenter Cykelvæksthuset tilbyder skræddersyet rådgivning til private og offentlige virksomheder.

Gå til Cykelvaeksthuset.dk