Vejledning:

Sådan inkluderer I medarbejdertransport på cykel i CSRD-rapporteringen

Cyklistforbundets vejledning viser, hvordan I som virksomhed kan rapportere på medarbejdertransporten i overensstemmelse med kravene i det nye CSRD-direktiv - og hvordan I med enkle initiativer kan fremme cykling og nedbringe virksomhedens CO2-aftryk.

Fra 2024 og frem forpligter CSRD-direktivet alle store virksomheder og senere børsnoterede SMV’er, som er omfattet af årsregnskabsloven, til at rapportere og offentliggøre deres bæredygtighedsarbejde inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Vi har udarbejdet en vejledning til, hvordan virksomheder kan rapportere på medarbejdertransport (Drivhusgasprotokollens scope 3, kategori 7) som en del af klimaregnskabet og i overensstemmelse med de standarder, som CSRD-direktivet fastsætter.

Med vejledningen tager vi jer skridt for skridt igennem, hvordan I udregner en baseline og med den kan rapportere på emissioner fra medarbejdertransport og klimaaftrykket herfra - samt hvordan I kan nedbringe virksomhedens CO2-udledning med cykelinitiativer.

Vejledningen henvender sig både til de rapporteringsforpligtede virksomheder og til de andre virksomheder, som ønsker at styrke deres bæredygtighedsrapportering.

Hvorfor CSRD og styrket bæredygtighedsrapportering?

Formålet med CSRD er at ensrette kravene til bæredygtighedsrapportering på tværs af EU. I forlængelse af CSRD-direktivet bliver der udviklet europæiske bæredygtighedsstandarder (ESRS) for de forhold, der skal rapporteres på.

Selv hvis en virksomhed ikke er forpligtiget fra 2024 og ikke bliver det på sigt, er det stadig en meningsfuld måde for virksomheden at dokumentere deres bæredygtighedsarbejde.

Erhvervskunder, finansielle institutioner, myndigheder og forbrugere efterspørger i stigende grad produkter og services med lav klima- og miljøpåvirkning, og det er vigtigt, at dokumentationen er i orden.

Hvad er scope 3?

Emissioner fra medarbejderes transport til og fra arbejdet hører under Drivhusgasprotokollens (GHG) scope 3, der dækker alle øvrige indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæde.

Alt efter virksomhedstype vil den emissionsandel, medarbejdertransport udgør i det samlede klimaregnskab, variere. Emissionerne fra medarbejdertransport vil sandsynligvis udgøre en mindre andel for en produktionsvirksomhed end for en servicevirksomhed.

Alligevel vil det for mange være væsentligt at rapportere på medarbejdertransport, og for visse typer virksomheder kan medarbejdertransporten udgøre en væsentlig del af virksomheders udledning.

Hvordan kommer man i gang?

For at kunne rapportere på medarbejdertransportsemissioner skal virksomheden først udregne en baseline.

Herefter kan virksomheden begynde at rapportere på klimaaftrykket fra medarbejdertransport og også fastsætte reduktionsmål for at nedbringe CO2-udledningen fra medarbejdertransport.

Mere medarbejdercykling som CSRD-mål?

Der er mange fordele ved at fremme cyklisme på en arbejdsplads. At motivere flere medarbejdere til at vælge cyklen til og fra arbejde har ikke kun sundhedsmæssige gevinster for den enkelte medarbejder og kollektive samfundsgevinster i forhold til styrket folkesundhed.

Grønnere transport er også helt konkret med til at reducere virksomhedens klimaaftryk. Hvis en medarbejder tager benzinbilen til og fra arbejde, udleder medarbejderen 260 g. CO2 pr. km. Hvis medarbejderen derimod tager cyklen, udledes der 0 g. CO2 pr. km.

I 2023 udgjorde medarbejdertransport en stor del af Gubras samlede klimaregnskab. Derfor er det væsentligt for os at arbejde med vores transportvaner og gøre grøn transport til et vedkommende og attraktivt valgMargit Bloch Avlund, CRS-chef i Gubra

CASE: Biotech-virksomheden Gubra vil gøre transporten grønnere

Der er meget, som man som virksomhed kan gøre for at skabe en cykelvenlig arbejdsplads, der både støtter op om de cyklende medarbejdere og skaber rammer, der motiverer flere medarbejdere til at vælge cyklen i hverdagen.

Biotekvirksomheden Gubra er en virksomhed, hvor medarbejdertransporten udgør en stor del af klimaregnskabet. Derfor har man i en årrække arbejdet målrettet på at motivere medarbejdere til at vælge cyklen - og dermed bidrage til at reducere Danmarks klimaaftryk:

- I 2023 udgjorde medarbejdertransport en stor del af Gubras samlede klimaregnskab. Derfor er det væsentligt for os at arbejde med vores transportvaner og gøre grøn transport til et vedkommende og attraktivt valg, fortæller Gubras CSR-chef, Margit Bloch Avlund.

Hvis en medarbejder tager benzinbilen til og fra arbejde, udleder medarbejderen 260 g. CO2 pr. km. Hvis medarbejderen derimod tager cyklen, udledes der 0 g. CO2 pr. km. Hos Gubra har man indført flere tiltag og eksperimenterer med forskellige ordninger for at engagere deres medarbejdere:

- Der er meget, som man som arbejdsplads kan gøre for at understøtte sine medarbejdere i at vælge cyklen. Vi har ikke en togstation tæt på Gubra, så de foretrukne transportformer er bil, bus og cykel. Hos Gubra har vi for eksempel sørget for ordentlig cykelparkering med mulighed for opladning, gode bade- og omklædningsforhold samt gratis årlig cykelservice. Vi deltager også hvert år i Cyklistforbundets kampagne VI CYKLER TIL ARBEJDE.

- Det vigtigste tiltag er vores tidligere el-cykelleasingordning og den ordning som vi har nu, hvor Gubra betaler 50% af elcyklens pris samt 50% af det første års serviceaftale. Ordninger som disse gør det nemmere at vælge grøn transport til, og det gavner både klimaet og sundheden, siger Margit Bloch Avlund.

Bak op om cyklende medarbejdere med:

  • Gode og sikre cykelparkeringsfaciliteter på arbejdspladsen

  • Bade- og omklædningsfaciliteter, så man kan komme i bad og klæde om efter cykelturen

  • Cykelservicering på arbejdspladsen - fx i form af værksted og/eller aftale med en udbyder

  • Rabat på køb af cykler og udstyr

  • Kommunikation og motiverende events og kampagner

Hos Gubra har vi sørget for ordentlig cykelparkering med mulighed for opladning, gode bade- og omklædningsforhold, gratis årlig cykelservice. Vi deltager også hvert år i Cyklistforbundets kampagne VI CYKLER TIL ARBEJDE.Margit Bloch Avlund, CRS-chef i Gubra

Læs også

Bliv certificeret som Cykelvenlig Arbejdsplads CFE 2030

Cykelvenlig Arbejdsplads CFE 2030 er en certificering efter europæiske standard tilpasset danske virksomheder og større offentlige arbejdspladser. Den hjælper jer med at arbejde systematisk og målbart med transport og mobilitet, så I kan gøre arbejdspladsen mere attraktiv for nuværende og potentielle medarbejdere, leverandører og kunder.

Læs mere

Se de cykelvenlige arbejdspladser

Cyklistforbundet har certificeret en lang række forskellige offentlige og private arbejdspladser med guld, sølv eller bronze.

Se den fulde liste

Cyklistforbundets tilbud til virksomheder

I Cyklistforbundet har vi mange års erfaring med at støtte virksomheder og offentlige arbejdspladser, der ønsker mere sund transport, mere effektiv mobilitet og mere grøn omstilling. Vi tilbyder bl.a. Cykelvenlig Arbejdsplads CFE 2030-certificering, vejledning i at inddrage cyklen i CSRD-rapporteringen og motionskampagnen VI CYKLER TIL ARBEJDE.

Læs mere