Cyklistforbundet i Holbæk

Holbæk lokalafdeling

Kontakt: Frank Lykke Hansen (Lokalformand), mail: frank-lykke@mail.tele.dk, tlf.: 59 18 11 05

Vi forsøger at få Holbæk kommune til at leve op til sin egen Trafik- og Miljøhandlingsplan fra 1994 fx. ved:

  • At sikre skoleveje med stier og fartdæmpning for motorkøretøjer.

  • At etablere cykelstier langs alle hovedindfaldsveje - i Holbæk by især Munkholmvej, Roskildevej og Vald. Sejersvej.

  • At etablere cykelstier mellem de større byområder i Holbæk kommune.

  • At Trafiksikkerhedsplanen får større prioritet ved at etablere gennemgående cykelruter gennem bymidten.

  • At forene transportstier og rekreative stier så der kan opnås en større sammenhæng i stisystemerne.

  • At komme med forslag til lokalplaner, der vil fremme miljø og trafiksikkerhed.

Bestyrelse

Lokalformand

Frank Lykke Hansen, mail: frank-lykke@mail.tele.dk, tlf.: 59 18 11 05

Bestyrelsesmedlemmer

Ove Sørensen, mail: o47@city.dk, adresse: Arnakkegårdsallé 29, 4390 Vipperød

Jesper Christoffersen, mail: else.jesper@gmail.com, adresse: Kalundborgvej 87 st., 4300 Holbæk

Sekretær/kasserer
Karina Folmer, mail: folmer-bertelsen@anarki.dk, adresse: Snerlevej 12, 4300 Holbæk