Høringssvar

Cyklistforbundet inviteres løbende til at kommentere lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer etc. Se vores høringssvar her.

8. januar 2024

Livløse bymidter kan styrkes med ordentlige cykelforhold

Cyklistforbundet ønsker med dette høringssvar at pege på cyklens potentiale for at revitalisere de mindre bymidter og pege på, at dårlige forhold for cyklister vil resultere i færre kunder.

Læs mere

20. december 2023

Cyklistforbundets høringssvar til Region Hovedstadens udkast til ny regional udviklingsstrategi

Cyklistforbundet støtter Region Hovedstadens udkast til ny regional udviklingsstrategi og ser positivt på den centrale rolle, cyklen tildeles.

Læs mere

24. maj 2023

Håndbogen 'Anlæg for parkering og standsning i byer'

Cyklistforbundets høringssvar til revision af Vejdirektoratets håndbog 'Anlæg for parkering og standsning i byer'.

Læs mere

20. januar 2023

Byudvikling og infrastruktur for Lynetteholm

Cyklistforbundets høringssvar til den strategiske miljøvurdering af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm.

Læs mere

14. september 2022

Bilister skal holde 1,5 m afstand ved overhaling

HØRINGSSVAR: Cyklistforbundet siger ja til et afstandskrav mellem bilist og cyklist ved overhaling. Afstandskravet ser vi som et blandt flere vigtige bidrag til at øge sikkerhed og tryghed for cyklister især uden for byerne. Det må ikke stå i vejen for flere cykelstier.

Læs høringssvaret

23. august 2022

Cyklistforbundets bemærkninger til ændring af lov om hegningspligt

Høringssvar til ”Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Undtagelse til hegningspligt i områder med udsatte dyr og ophævelse af særlige regler om sluttet optog m.v.)” fra Cyklistforbundet (sagsnummer 2022-4168).

Læs høringssvar

2. juni 2022

Planlægning og etablering af ladeinfrastruktur

Planlægning og etablering af ladeinfrastruktur til elbiler må ikke stå i vejen for cyklismen

Læs høringssvar
Foto: Supercykelstier Region Hovedstaden

13. august 2021

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Cyklistforbundets høringssvar til 'Udkast til bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne' fra Cyklistforbundet.

Læs høringssvar

31. maj 2021

Lokale hastighedsgrænser

Cyklistforbundets høringssvar ifm. udkast til ”Bekendtgørelse om lokale hastigheds-grænser” samt ”Vejledning til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser”

Læs høringssvar

25. februar 2021

Regeringens handlingsplan for FN’s sundheds-verdensmål

Cyklistforbundets input til regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål på sundhedsområdet

Læs høringssvar

22. februar 2021

Etablering af Lynetteholm

Cyklistforbundets afdelinger i København og på Frederiksberg har afgivet hver deres høringssvar vedrørende etablering af Lynetteholm.

Læs høringssvar

4. februar 2021

Greater Copenhagens Cykelhandlingsplan

Cyklistforbundet hilser udarbejdelsen af Greater Copenhagens Cykelhandlingsplan velkommen.

Læs høringssvar

21. januar 2021

Skærpet indsats mod vanvidsbilisme

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med ændring af færdselsloven om en skærpet indsats mod vanvidsbilister. Afgivet den 19. januar 2021.

Læs høringssvar
DHL cubicycle

18. juni 2020

Pulje til omstilling af erhvervstransport

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med bekendtgørelse om pulje til omstilling af erhvervstransport. Afgivet den 17. juni 2020.

Læs høringssvar
Kør sikkert på elcykel

18. juni 2020

Pulje til ladestandere til elbiler

Cyklistforbundets og Dansk Cykelturismes høringssvar i forbindelse med bekendtgørelse om pulje til fremme af ladestandere til elbiler. Afgivet 17. juni 2020.

Læs høringssvar
Utrecht cykelparkering

15. maj 2020

Cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik. Afgivet den 15. maj 2020.

Læs høringssvar

16. marts 2020

MOVIAs mobilitetsplan

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til lov om klima. Afgivet den 16. marts 2020.

Læs høringssvar

3. februar 2020

Klimaloven

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til lov om klima. Afgivet den 31. januar 2020.

Læs høringssvar

3. februar 2020

Evaluering af planloven

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med evaluering af planloven. Afgivet den 31. januar 2020.

Læs høringssvar
Foto_Mikkel Østergaard

29. januar 2020

Placering af udlejnings-cykler mv. (Vejloven)

Cyklistforbundets høringssvar ifm. ændring af vejloven. Afgivet d. 29. januar 2020.

Læs høringssvar

10. maj 2019

Anlæg af Nordhavnstunnel

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til lov om anlæg af Nordhavnstunnel. Afgivet den 10. maj 2019.

Læs høringssvar

21. marts 2019

Revideret Fingerplan 2019

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til revideret Fingerplan – Fingerplan 2019. Afgivet d. 21. marts 2019.

Læs høringssvar

11. marts 2019

Aldersgrænsen for kørekort til stor knallert

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med udkast til Forslag til lov om ændring af færdselsloven. Afgivet d. 11. marts 2019.

Læs høringssvar

24. januar 2019

Håndbogen "Rundkørsler i åbent land"

Høringssvar til Vejdirektoratet vedr. håndbogen "Rundkørsler i åbent land". Afgivet d. 24. januar 2019.

Læs høringssvar

21. januar 2019

Lov om ændring af lov om DSB

Høringssvar til Transportministeriet vedr. forslag til lov om ændring af lov om DSB (Kommerciel ejendomsudvikling). Afgivet d. 21.januar 2019.

Læs høringssvar

14. januar 2019

Forhøjelse af hastighedsgrænse

Høringssvar til Transportministeriet vedr. forslag til lov om ændring af Færdselsloven vedr. forhøjelse af hastighedsgrænse for lastbiler og lette og tunge vogntog. Afgivet d. 14. januar 2019.

Læs høringssvar

6. november 2018

Små motoriserede køretøjer - 2

Høringssvar til Færdselsstyrelsen fra Cyklistforbundet vedr. udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriserede løbehjul og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards. Afgivet d. 6. november 2018

Læs høringssvar

5. juli 2018

Forsøgsordning for speed pedelecs - 2

Høringssvar til Færdselsstyrelsen vedr. udkast til ændringsbekendtgørelse for bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. Afgivet 5. juli 2018.

Læs høringssvar

6. marts 2018

Forsøgsordning for speed pedelecs - 1

Høringssvar til Færdselsstyrelsen fra Cyklistforbundet vedr. bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. Afgivet 6. marts 2018

Læs høringssvar

9. august 2017

Små motoriserede køretøjer - 1

Høringssvar til Transportministeriet vedr. forslag til lov om ændring af færdselsloven. Afgivet 9. august 2017

Læs høringssvar