Forside | Bestyrelse | Arrangementer | Nyhedsbreve og indbydelser | Inspiration

Vedtægter | Referater

____________________________________________________________________________________________________

Bestyrelse

Lokalformand

  • Patrick Neill

Nordenkærvej 9, Lomborg, 7620 Lemvig

mail: lemvig@cyklistforbundet.dk eller patrickjohnneill@gmail.com, tlf.: 60 22 56 40

Kasserer

  • Eva Rasmussen

Tannebækvej 13, 7620 Lemvig

mail: eva.torben@dadlnet.dk, tlf.: 40 15 20 50

Sekretær

  • Karl Bencke

Mårupgårdvej 6, Fjaltring, 7620 Lemvig

mail: karlbencke@gmail.com, tlf.: 60 16 54 85

Bestyrelsesmedlemmer

  • Jørgen Koch

Transvej 14, Ferring, 7620 Lemvig

mail: koch.ferring@gmail.com, tlf.: 29 32 31 17

  • Helge Thomsen

Pletvej 17, Hygum, 7620 Lemvig

mail: helge.thomsen@hygum-lemvig.dk, tlf.: 97 83 62 29 eller 21 62 12 29