Sådan styrker I børnecykelkulturen i jeres kommune med cykellegebaner

Kære kommune

Cykellegebaner er en stærk investering, hvis man ønsker at fremme børnecykelkultur i egen kommune.

Der er store fordele ved børn, der cykler i hverdagen. Det styrker børns sundhed og trivsel, og sunde børn, der trives, lærer bedre i skolen. Det giver også børn selvtillid, selvstændighed og oplevelser, når de kan transportere sig selv og cykle til skole, venner og fritidsaktiviteter.

Men at blive sikker på en cykel kommer ikke af sig selv. Det skal trænes, og det kan børn på en cykellegebane.

Cyklistforbundet har i samarbejde med ni kommuner og med støtte fra Nordea-fonden i et flerårigt cykellegebaneprojekt udviklet cykellegebaner over hele landet. Det er højkvalitetsbaner, hvor børn kan lege sig til at blive glade og sikre børnecyklister, der har styr på vigtige cykelfærdigheder som at holde balancen, starte/bremse og tage en hånd af styret for at signalere stop og drej - færdigheder, som er forudsætningen for, at børn kan cykle i trafikken.

Byg en cykellegebane og gør en forskel for børn i jeres kommune. Her finder du viden, erfaringer og anbefalinger fra vores arbejde med cykellegebaner. Vi håber, at det vil inspirere flere kommuner til at bygge en cykellegebane.

God fornøjelse.Cyklistforbundets opfordring: Lad os gøre bagsædebørn til glade børnecyklister

Den danske børnecykelkultur er under pres i disse år: Andelen af børn, der bliver kørt i bil til skole, er steget med 200 pct. i løbet af de sidste 30 år. Og hvor det i 1990’erne var syv ud af ti børn, der selv cyklede til skole, er det i dag godt fem ud af ti børn. Det skal der laves om på!

For de mange stillesiddende børneliv kan få store konsekvenser - både for det enkelte barn i form af dårligere indlæring og helbredsproblemer som følge af en inaktiv livsstil og for vores samfund i form af stigende sundhedsudgifter, trængsel på vejene, forurening m.m.

Børn, der i en tidlig alder får grundlagt en glæde ved bevægelse og fysisk aktivitet, vil mere naturligt holde fast i cyklen, når de stillesiddende aktiviteter begynder at fylde mere i deres hverdag. De vil også være mere tilbøjelige til at vælge cyklen som voksne. Også samfundsmæssigt er der meget at vinde, hvis vi kan få flere til at cykle: Næsten syv kr. for hver kilometer, der bliver kørt på cykel i stedet for i bil i byen.

Vil I sætte gang i et cykellegebane-projekt i jeres kommune?

Cykellegebaner er en stærk investering for kommuner, der ønsker at styrke børns cykling - en investering, der fremmer den danske børnecykelkultur.

Få Cyklistforbundets anbefalinger til at komme godt i gangEt aktivt børneliv er et godt børneliv

Husker du suset i maven, da du lærte at cykle? Følelsen af frihed, da far eller mor gav slip på kosteskaftet, og du hjulede af sted uden støtte?

Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam opfordrer i denne video kommuner til at støtte op om børnecykling - for eksempel med cykellegebaner og cykelstier.


Fire cases: Bliv inspireret af de nye cykellegebaner

Kan en cykellegebane ligne et istidslandskab? Ja da. I Odsherred Kommune har man ladet sig inspirere af områdets unikke istidslandskab og gengivet områdets store former: Randmorænens tre buer, smeltevandssletten og inderlavningen.

Cykellegebanen i Odsherred er en af de foreløbig seks højkvalitetsbaner, der pr. september 2018 er bygget.

Med støtte fra Nordea-fonden har Cyklistforbundet tildelt kommunerne Aabenraa, Aalborg, Odsherred, Varde, Guldborgsund, Silkeborg, Nyborg, Kolding og Høje Taastrup 500.000 kr. til bygning af en cykellegebane, mens kommunerne selv finansierer selv minimum halvdelen af banens pris.

Alle baner får hver deres unikke særpræg.

 


Vaerdatvide

LÆR DIT BARN AT CYKLE TIDLIGT

Cykelleg_forside

20 CYKELLEGE - Download