Idékatalog: Styrk børnecykelkulturen med en cykellegebane

At blive sikker på en cykel skal trænes, og det kan man på en af Cyklistforbundets innovative cykellegebaner. Erfaringerne med at udvikle banerne har vi samlet i et digitalt idekatalog, der skal inspirere og støtte flere kommuner i at anlægge deres egen cykellegebane.

Der er store fordele ved børn, der cykler i hverdagen. Det styrker børns sundhed og trivsel. Det giver børn selvtillid, selvstændighed og oplevelser, når de kan transportere sig selv og cykle til skole, venner og fritidsaktiviteter.

At blive sikker på en cykel kommer ikke af sig selv. Det skal trænes, og det kan børn på en cykellegebane. Derfor er cykellegebaner en stærk investering, hvis man ønsker at fremme børnecykelkultur i egen kommune. Vi tilbyder her landets øvrige kommuner erfaringer, viden og anbefalinger til at anlægge en cykellegebane.

Børn, der i en tidlig alder får grundlagt en glæde ved bevægelse og fysisk aktivitet, vil mere naturligt holde fast i cyklen, når de stillesiddende aktiviteter begynder at fylde mere i deres hverdag

Cyklistforbundet har i samarbejde med ni kommuner og med støtte fra Nordea-fonden udviklet cykellegebaner over hele landet. Det er højkvalitetsbaner, hvor børn kan lege sig til at blive glade og sikre børnecyklister, der har styr på vigtige cykelfærdigheder som at holde balancen, starte/bremse og tage en hånd af styret for at signalere stop og drej - færdigheder, som er forudsætningen for, at børn kan begive sig sikkert ud i trafikken på cykel.

Vil I sætte gang i et cykellegebane-projekt i jeres kommune?

Før I sætter det første spadestik til jeres nye cykellegebane, så kan I læse vores anbefalinger. Her kan i læse jer til de bedste forudsætninger for en cykellegebane, som kan nydes af kommunens børn mange endnu. Læs anbefalingerne

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune har anlagt cykellegebanen ved siden af den nyopførte Sophieskolen. Eventyrbanen, som den hedder, er designet med referencer til H.C. Andersens eventyr fx Prinsessen på ærten og Snurretoppen.

Læs om cykellegebanen

Høje Taastrup Kommune

Høje Taastrup Kommune har anlagt cykellegebanen som en del af Gadehave Kvarterpark. Parken har to nye cykellegebaner, der skal bidrage til at lære nye generationer af børn at cykle og transformere Ole Rømer skolens udendørs undervisning

Læs om cykellegebanen

Odsherred Kommune

På Odsherred CykelGeopark smelter cykel, natur og kultur sammen. Et besøg på Odsherred Kommunes cykellegebane er en fortælling om isens og vandets veje, jordens tid og tidens gang og ikke ”kun” et sted, hvor man kan cykle.

Læs mere om cykellegebanen

Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har etableret sin cykellegebane i den mindre by Kjellerup som del af områdets nye store aktivitetspark, Arena Park, der tiltrækker en stor og varieret brugergruppe.

Læs om cykelbanen

Varde Kommune

Cykellegebanen i Varde bringer den lokale natur ind i byen og kombinerer Varde Kommunes vision, "Vi i Naturen", med et af kommunens andre store fokusområder: cyklisme.

Læs mere om cykellegebanen

Aabenraa Kommune

På den nyanlagte cykellegebane på Høje Kolstrup Skole er alle elementer udformet så de – uden at være prædestinerede - kan indgå i både cykelleg, i anden leg og i skolens undervisning.

Læs om cykellegebanen

Aalborg Kommune

Cykellegebanen i Aalborg Kommune - eller CYKLEREN som den hedder - har optimeret bevægelsesrammerne for cyklisterne i Nørresundby og skabt et attraktivt mødested for bydelen, hvad enten man er ung eller gammel, fattig eller rig.

Læs om cykellegebanen

Mediepakke

Cyklistforbundet tilbyder kommuner med en cykellegebane eller en bane på vej en mediepakke, som kommunen frit kan bruge i sin kommunikation til fx borgeren, læreren og pædagogen om den nye bane. Gå til mediepakke

Cyklistforbundets opfordring: Lad os gøre bagsædebørn til glade børnecyklister!

Den danske børnecykelkultur er under pres i disse år: Andelen af børn, der bliver kørt i bil til skole, er steget med 200 pct. i løbet af de sidste 30 år. Og hvor det i 1990’erne var syv ud af ti børn, der selv cyklede til skole, er det i dag godt fem ud af ti børn. Det skal der laves om på!

For de mange stillesiddende børneliv kan få store konsekvenser - både for det enkelte barn i form af dårligere indlæring og helbredsproblemer som følge af en inaktiv livsstil og for vores samfund i form af stigende sundhedsudgifter, trængsel på vejene, forurening m.m.

Børn, der i en tidlig alder får grundlagt en glæde ved bevægelse og fysisk aktivitet, vil mere naturligt holde fast i cyklen, når de stillesiddende aktiviteter begynder at fylde mere i deres hverdag. De vil også være mere tilbøjelige til at vælge cyklen som voksne. Også samfundsmæssigt er der meget at vinde, hvis vi kan få flere til at cykle: Næsten syv kr. for hver kilometer, der bliver kørt på cykel i stedet for i bil i byen.

I samarbejde med Nordea-fonden

  • Cykellegebanerne er udviklet og bygget med støtte fra Nordea-fonden. Med baggrund i en bevilling fra Nordea-fonden kunne kommuner i 2015 søge Cyklistforbundet om rådgivning og tilskud til at anlægge en unik og permanent cykellegebane. Kommunerne fik 500.000 kr. i tilskud mod at finansierer minimum halvdelen af banens pris selv.

  • Hver cykellegebane er unik og bygget med udgangspunkt i lokal historie og lokale forhold. De er udviklet i et tæt samarbejde mellem Cyklistforbundet, den enkelte kommune, landskabsarkitekt Helle Nebelong og bevægelsespædagog Grete Møller Andersen.

  • Banerne, der blev indviet 2016-2019, bidrager til det gode liv i byen med nye og spændende aktivitets- og mødesteder. Samtidig styrker de den danske cykelkultur ved at fremme cykelleg som en god start på et aktivt cykelliv.

Læs også

Om Cyklistforbundet

Hvad arbejder vi for? Hvad laver vi? Hvor kommer vores penge fra? Hvordan er vi organiseret? Bliv klogere på Cyklistforbundet.

Læs mere om os

Til forældre

Du kan gøre meget for at hjælpe dit barn godt i gang med at cykle. Vi har samlet vores bedste råd til cykeltræning, guides og cykellege.

Gå til forældrehjørnet

Til kommuner

Børn cykler, når voksne skaber mulighederne. Se vores tilbud og anbefalinger til at styrke børnecykelkulturen lokalt.

Gå til oversigten