Et politisk vink med en vognstang: Danskerne vil cyklen

Danskerne ønsker at prioritere cykelområdet, især fordi det er godt for klimaet og sundheden, viser ny undersøgelse. Det er et vink med en vognstang til politikerne, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

- Undersøgelsens resultater sender et klart og vigtigt signal til politikerne. Danskerne ser cyklen som en vigtig del af løsningen, når det handler om at skabe et mere klimavenligt og bæredygtigt samfund, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Med undersøgelsen Danskerne om cykellandet Danmark er et repræsentativt udsnit af danskere over 18 år blevet spurgt om holdninger til et cykelvenligt Danmark. Undersøgelsen, der er gennemført af analysebureauet Megafon for Cyklistforbundet, viser en overvældende opbakning blandt danskere til at fremme bæredygtig udvikling og prioritere cyklisme.

Næsten alle deltagere i undersøgelsen (95%) er helt eller overvejende enige i, at Danmark skal arbejde for at fremme bæredygtig udvikling. Størstedelen (84%) er desuden helt eller overvejende enige i, at vi i Danmark bør prioritere cyklisme og forblive et cykelland.

Når der bliver spurgt ind til begrundelser for, hvorfor Danmark bør prioritere cykelområdet, træder tre hovedårsager frem: 87% mener, at cyklen er godt for klima og miljø. 87% mener, at cykler skaber bedre folkesundheden og mindsker de offentlige sundhedsudgifter. 66 % mener, at cyklen vil mindske trængslen på vejene og mindske bilkøerne.

Klare regionale forskelle

Der træder flere klare regionale forskelle frem i undersøgelsen. For eksempel mener ni ud af ti i Region Hovedstaden, at cyklen er god for klima og miljø. Det mener kun otte ud af ti i Region Syddanmark.

Hvor især indbyggere i hovedstadsområdet mener, at bedre muligheder for at kombinere cykel med offentlig transport vil få dem til at cykle mere, mener især nordjyder, at flere cykelstier vil få dem til at cykle mere.

Ser man på kønsforskellene, viser det sig, at mænd vil have cykelstier og færre stop for at cykle mere. Kvinder vil have mindre trængsel på cykelstien.

Alt klar til den kloge beslutning

Klaus Bondam kalder de nye tal et vink med en vognstang til Folketingets politikere. Han opfordrer politikerne til at tage den nye viden med sig, når de skal forhandle de kommende års trafikaftaler og indsatser for grøn omstilling.

- De samfundsmæssige argumenter for at foretage den investering og skabe de rammer, der får flere til at cykle mere i hverdagen, er for længst på plads. Vi har den viden, som der er brug for. En investering i cykelområdet er en investering i et stærkt, sundt og bæredygtigt Danmark. Med undersøgelsen kan vi nu slå fast, at den folkelige opbakning også er på plads. Der er ingen grund til at tøve med at styrke hverdagscyklingen, siger Klaus Bondam.

Bilister skal tilbydes stærkt alternativ

Selvom Danmark i udlandet bliver rost for at være et stærkt cykelland, er fakta, at færre og færre danskere cykler. Ifølge Vejdirektoratet er cykelandelen af alle ture gennemført af 10-85 årige bosat i Danmark faldet fra ca. 17% i 2014 til ca. 14 % i 2018.

Derfor opfordrede Cyklistforbundet med sit politiske oplæg CYKELLAND.NU i januar Folketinget at gennemføre fire politiske initiativer, som skal vende den udvikling. Det drejer sig blandt andet om at give kommuner lettere adgang til at indføre 30 km/t-zoner på udvalgte strækninger med mange cyklister og gående og give 25.000 danskere tilskud til at købe en el-cykel. En lignende ordning er med succes indført i Sverige.

Klaus Bondam glæder sig derfor over, at undersøgelsen bekræfter el-cyklens potentiale i forhold til at flytte bilister over til en grønnere og sundere transportform: Hver fjerde af de cyklister, der ikke cykler så ofte, siger, at en el-cykel kunne få dem til at cykle mere (26%). Derimod mener hver tredje blandt de danskere, der bruger bil som primært transportmiddel, at de ville cykle mere, hvis de havde en el-cykel (34%).

- Det giver i den grad mening at tilbyde bilister et stærkt alternativ til de lidt længere cykelture. 47 % af alle pendlerture for beskæftigede i Danmark er ifølge Danmarks Statistik på 10 km eller derunder, siger Klaus Bondam.

Cyklisters trafiksikkerhed står i stampe

Cyklistforbundets Cykelland.Nu-oplæg skal ses i lyset af, at mens antallet af dræbte og tilskadekomne bilister falder, har antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister og fodgængere ifølge Vejdirektoratet været stort set uændret siden 2012.

- Danmark har brug for flere cyklister, og danske cyklister har brug for bedre trafiksikkerhed. Gode og sikre cykelstier, der binder vores hverdag, vores hjem, skoler, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og fritidsaktiviteter sammen, er forudsætningen for, at vi holder fast i cyklen og kan høste de enorme klimamæssige og sundhedsmæssige fordele, som ligger i det, siger Klaus Bondam.

Udvalgte resultater

Undersøgelsen 'Danskerne om cykellandet Danmark' er en repræsentativ undersøgelse blandt 1.207 danskere over 18 år. Den er foretaget af Megafon januar 2019 for Cyklistforbundet i forbindelse med lanceringen af Cyklistforbundets udspil CYKELLAND.NU.

  • 95% angiver at de er overvejende enige/helt enige i, at det er vigtigt, at Danmark arbejder for at fremme bæredygtig udvikling

  • 84% angiver, at de er overvejende eller helt enige i, at Danmark bør prioritere cyklisme

  • At cykling er godt for folkesundheden og mindsker de offentlige sundhedsudgifter (87%), godt for klimaet (87%) og mindsker trængslen (66%) er de mest populære grunde til, at respondenterne er enige i, at Danmark bør prioritere cyklisme

  • Undersøgelsen peger på flere regionale forskelle. For eksempel mener ni ud af ti i Region Hovedstaden, at cyklen er god for klima og miljø. Det mener kun otte ud af ti i Region Syddanmark.

Gå til undersøgelsen

Læs også

12. april 2019

Fra to familiebiler til én ladcykel

Tidligere havde familien to biler. Nu er begge biler nu solgt og skiftet ud med en el-ladcykel.

Læs historien

Alt om cykling

Find de gode guides, særlig viden til forældre, lærere, pædagoger og kommuner, lov og regler og ny viden.

Læs alt om cykling

Det laver vi

Vi står bag indsatser, som får flere til at cykle, som gør det mere sikkert at cykle, og som bidrager til at bruge cyklen som løftestang til en sund, grøn og mere bæredygtig verden

Det laver vi