Debatindlæg bragt i Mobility Tech 10. oktober 2022

Hjælp virksomhederne med at bakke op om cykling: Fjern de skattemæssige barrierer

Flere virksomheder har fået øjnene op for de mange fordele, der er ved at flytte medarbejdere, varer, ydelser og tjenester fra bil til cykel. Men potentialet er meget større. Det kræver bare, at virksomhederne får den hjælp til at udnytte potentialet, som de har brug for - fx at fjerne beskatningen af arbejdsgiverbetalte cykler.

Af Jane Kofod, vicedirektør i Cyklistforbundet, og Trine Stig Mikkelsen, daglig leder af Cyklistforbundets rådgivningscenter Cykelvæksthuset

I Aarhus Kommune har de 7.500 ’kørende jobs’ - for eksempel sosu-assistenter og sundhedsplejersker, der kører rundt til borgerne. Selv om kommunen hellere så, at turene blev kørt på el-cykel. køres de fleste af turene i bil. Ovenikøbet vil en stor del af de kørende medarbejdere også hellere køre på en el-cykel, der fx er meget lettere at finde parkeringsplads til, end i en bil.

Når kommunen gerne vil det, er det selvfølgelig, fordi mere cykling vil bidrage til at nå kommunens mål for grøn omstilling. I Aarhus Kommune estimerer man med, at mellem 1,9 og 3,8 mio. kørte kilometer kan flyttes fra bil til cykel, hvis medarbejderne har nem adgang til en arbejdscykel hjemme. Derfor har man da også længe haft planer om at købe el-cykler til kørende medarbejdere. Tanken er, at de skal kunne tage cyklen med hjem til fyraften, så de kan cykle direkte ud på opgave næste dag.

Men i kommunen oplever de nuværende skatteregler som en kæmpe barriere for at forløse potentialerne for mere cykling. For stilles cyklen på hjemadressen efter fyraften, anses det ifølge skattelovningen som et medarbejdergode og skal beskattes. Og skal medarbejderne hver morgen køre i sin bil ind på arbejdspladsen for at hente cyklen, vil en stor del af klimafordelen ryge.

Virksomheder har fået øje på cyklen

Det er ikke kun fra Aarhus Kommune, at vi i Cyklistforbundet hører frustrerede stemmer over skattelovgivningen og ønsker om, at den beskatning fjernes. Vi hører det fra mange af de offentlige og private virksomheder, som vi er i kontakt med via Cykelvæksthuset – Cyklistforbundets rådgivningscenter for virksomheder. Det er virksomheder, som helt konkret ønsker at understøtte cykling og flytte medarbejdere, ydelser og varetransport fra bil til cykel i de mange situationer, hvor det giver mening. Det er virksomheder, som har fået øjnene op for, hvad cyklen kan - både når det handler om virksomhedernes logistikudfordringer i forbindelse med bynær erhvervstransport, og når det handler om at tage et klimamæssigt ansvar. Vi kan ikke blive ved med at leve med de mange biler i vores byer og de trængsels- og støjforureningsgener, som de medfører.

- Skatteteknisk bør man se på cyklen som et centralt redskab i arbejdet for at få sundere medarbejdere og i at nå vores fælles klimamål fremfor et beskattet medarbejdergode på linje med en firmabil, Jane Kofod, vicedirektør i Cyklistforbundet

Vi er nødt til at finde en løsning, og her byder el-cyklen sig i den grad til. Heldigvis er businesscasen på plads. Det blev på det store Cykeltopmøde i København i forbindelse med Grand Depart / Tour de France slået fast igen og igen af fx næstformand i EU-kommissionen, Franz Timmermanns, og DI’s nye transportdirektør Karsten Lauritzen.

Også Dansk Erhverv er klare i spyttet, når talen kommer på, om cyklen kan løse flere af erhvervslivets logistikudfordringer – og følger op med, at der er brug for plads til de nye transportcykler på de pressede storbycykelstier og for bedre cykelparkering, hvis det skal lykkes.

I Cyklistforbundet ønsker vi os, at man holder op med at værdsætte cyklister og i stedet for værdisætte, hvad det betyder, når vi cykler mere og kører mindre i bil. DI gør det. Og tak for det. DI offentliggjorde op til Cykeltopmødet en ny analyse, der slog fast, at hvis den danske befolkning cykler 10 % mere end i dag, vil vi få 235.000 færre sygedage og en samfundsøkonomisk sundhedsgevinst på 2,5 milliarder kr.

Politikere har forpligtet sig

Vi skal ikke understøtte og investere i cyklisme, fordi det er rart af cykle. Vi skal gøre det, fordi det kan betale sig. Derfor mener vi i Cyklistforbundet, at man skatteteknisk bør se på cyklen som et centralt redskab i arbejdet for at få sundere medarbejdere og i at nå vores fælles klimamål fremfor et beskattet medarbejdergode på linje med en firmabil. Derfor kontaktede vi sammen med Gate 21 allerede i maj skatteminister Jeppe Bruus og opfordrede ham til at som minister at gå foran og fjerne beskatningen på arbejdsgiverbetalte cykler.

På Cykeltopmødet underskrev blandt andre transportminister Trine Bramsen sammen med borgmestre og regionsformænd på en stort anlagt cykeldeklaration og forpligtede sig med underskriften på, at cykelfremme er et fælles ansvar – og at antallet af kilometer og ture, der cykles i Danmark, skal øges med 20 % frem mod 2030. Det sker ikke med bare en underskrift. Der skal handling til. Forandringer i transportvaner kommer ikke af sig selv.

Et godt sted at begynde at gøre det muligt for virksomheder at stille firmacykler til rådighed til arbejdsrelateret kørsel, som kan stilles på hjemadressen efter endt arbejdsdag – uden beskatning. Vi skal lytte, når virksomhed efter virksomhed siger, at de nuværende skatteregler og beskatningen gør tilbuddet ikke-attraktivt for medarbejderne. Det er ekstremt ærgerligt at konstatere, at potentialet og viljen er der hos virksomheder og medarbejdere, men at skattelovgivningen spænder ben.

12. juni 2022

Kære skatteminister: Hjælp cyklisterne økonomisk

Klar opfordring fra Cyklistforbundet og det grønne partnerskab, Gate 21, i et åbent brev til skatteministeren: Fjern beskatningen på arbejdsgiverbetalte cykler og indfør et cyklistbefordringsfradrag

Læs mere

28. januar 2022

Cykelsagen tvang sig med til elbilsfesten i Glasgow

Bilindustrien var inviteret med inden for de lukkede døre ved COP26, mens cyklisterne måtte
nøjes med gangene. Alligevel lykkedes det for cyklistforbundene og andre grønne organisationer
at få aktiv transport med i den officielle erklæring fra mødet.

Læs artiklen

Cykelvæksthuset

Ønsker I at flytte medarbejdere og opgaver fra bil til cykel? Cyklistforbundets rådgivningscenter Cykelvæksthuset tilbyder skræddersyet rådgivning til private og offentlige virksomheder.

Gå til Cykelvaeksthuset.dk