Danske cyklister: Her føler vi os utrygge på cykel

Der er alt for mange steder, hvor det er utrygt at cykle. Sådan lyder den tragiske konklusion, efter at Cyklistforbundet inviterede danske cyklister til at melde steder og strækninger ind, hvor de ikke føler sig trygge i trafikken. Især manglende cykelstier og utrygge kryds fylder i de knapt 4.000 indberetninger.

Udgivet 2. juli 2019

OBS: Indeholder data for alle kommuner

Cyklistforbundet har bl.a. via sociale medier inviteret danske cyklister til at melde utrygge cykelsteder ind på et interaktivt kort.

Samlet tegner kortets i alt 3.866 indberetninger et tydeligt billede af, at alt for mange cyklister føler sig udsatte i trafikken.

Det billede bekræftes af de nye ulykkestal fra Vejdirektoratet. I 2018 kom 16% flere cyklister alvorligt til skade, lettere til skade eller blev dræbt i trafikken sammenlignet med 2017.

Cyklistforbundet har med politikoplægget Cykelland Nu opfordret Folketinget til at vedtage en ny og større national cykelpulje end den pulje på en milliard kroner, hvor kommuner i 2009-2014 kunne søge statslig medfinansiering af bl.a. cykelstier.

Tre eksempler på indretninger:

  • Fra Kalundborg: Smalle cykelbaner, lang og stærkt trafikret indfaldsvej med hurtigkørende biler og tung trafik. Flere dræbte cyklister på denne strækning

  • Fra Randers-egnen: Mange biler, store lastbiler, og der køres stærkt. Maks to cm uden for striben til at cykle på og ofte en lidt høj kant ned.

  • Fra Herning: Cykelstien er lap på lap. Meget ujævn. Der bliver aldrig saltet eller sneryddet.

Læs også

Aktuelt

11. september 2019

Cyklister er utrygge

Der er alt for mange steder, hvor det er utrygt at cykle, viser Cyklistforbundets undersøgelse af danske cyklisters oplevelse af sikkerhed i trafikken.

Læs historien

Aktuelt

12. januar 2019

Cykelland Nu

Danmark har brug for flere cyklister! Se vores fire politiske forslag til, hvordan vi kan sikre en stærk dansk cykelkultur også fremover.

Se politikoplægget

Aktuelt

24. september 2019

Borgere anlægger cykelsti

For fire år siden foreslog borgere i Vejerslev kommunen at anlægge en cykelsti på en farlig strækning, men der skete ingenting. Nu har frivillige selv anlagt cykelstien.

Læs historien