Høringssvar

Offentlige myndigheder inviterer løbende Cyklistforbundet til at kommentere lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer etc. Se vores høringssvar her

Den strategiske regionale planlægning bør styrkes således, at denne understøtter gang- og cykelvenlige byer og kombinationsrejser med kollektiv transport.
Høringssvar til evaluering af planloven
DHL cubicycle

Pulje til omstilling af erhvervstransport

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med bekendtgørelse om pulje til omstilling af erhvervstransport. Afgivet den 17. juni 2020.

Læs høringssvar
Kør sikkert på elcykel

Pulje til ladestandere til elbiler

Cyklistforbundets og Dansk Cykelturismes høringssvar i forbindelse med bekendtgørelse om pulje til fremme af ladestandere til elbiler. Afgivet 17. juni 2020.

Læs høringssvar
Utrecht cykelparkering

Cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik. Afgivet den 15. maj 2020.

Læs høringssvar

MOVIAs mobilitetsplan

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til lov om klima. Afgivet den 16. marts 2020.

Læs høringssvar

Klimaloven

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til lov om klima. Afgivet den 31. januar 2020.

Læs høringssvar

Evaluering af planloven

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med evaluering af planloven. Afgivet den 31. januar 2020.

Læs høringssvar
Foto_Mikkel Østergaard

Placering af udlejnings-cykler mv. (Vejloven)

Cyklistforbundets høringssvar ifm. ændring af vejloven. Afgivet d. 29. januar 2020.

Læs høringssvar

Anlæg af Nordhavnstunnel

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til lov om anlæg af Nordhavnstunnel. Afgivet den 10. maj 2019.

Læs høringssvar

Revideret Fingerplan 2019

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til revideret Fingerplan – Fingerplan 2019. Afgivet d. 21. marts 2019.

Læs høringssvar

Aldersgrænsen for kørekort til stor knallert

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med udkast til Forslag til lov om ændring af færdselsloven. Afgivet d. 11. marts 2019.

Læs høringssvar

Håndbogen "Rundkørsler i åbent land"

Høringssvar til Vejdirektoratet vedr. håndbogen "Rundkørsler i åbent land". Afgivet d. 24. januar 2019.

Læs høringssvar

Lov om ændring af lov om DSB

Høringssvar til Transportministeriet vedr. forslag til lov om ændring af lov om DSB (Kommerciel ejendomsudvikling). Afgivet d. 21.januar 2019.

Læs høringssvar

Forhøjelse af hastighedsgrænse

Høringssvar til Transportministeriet vedr. forslag til lov om ændring af Færdselsloven vedr. forhøjelse af hastighedsgrænse for lastbiler og lette og tunge vogntog. Afgivet d. 14. januar 2019.

Læs høringssvar

Små motoriserede køretøjer - 2

Høringssvar til Færdselsstyrelsen fra Cyklistforbundet vedr. udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriserede løbehjul og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards. Afgivet d. 6. november 2018

Læs høringssvar

Forsøgsordning for speed pedelecs - 2

Høringssvar til Færdselsstyrelsen vedr. udkast til ændringsbekendtgørelse for bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. Afgivet 5. juli 2018.

Læs høringssvar

Forsøgsordning for speed pedelecs - 1

Høringssvar til Færdselsstyrelsen fra Cyklistforbundet vedr. bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. Afgivet 6. marts 2018

Læs høringssvar

Små motoriserede køretøjer - 1

Høringssvar til Transportministeriet vedr. forslag til lov om ændring af færdselsloven. Afgivet 9. august 2017

Læs høringssvar
Hovedformålet med udkastet til revision af Fingerplanen er at sikre et stærkt hovedstadsområde til gavn for hele landet. Det formål bifalder Cyklistforbundet og minder om, at en stærk planlægningstradition med fokus på bløde trafikanter og kollektiv trafik netop er et af de elementer, der gør, at hovedstaden i dag har en høj mobilitet sammenlignet med andre byer i Nordeuropa
Høringssvar til Revideret Fingerplan 2019
I dag planlægges smutveje for cyklister og fodgængere på tværs af de indre dele af Københavns Havn netop med det formål at give incitament til at transportere sig bæredygtigt, pladsbesparende og sundt. I Nordhavn er man på vej i modsatte retning ved at give bilister smutveje og omveje for fodgængere og cyklister
Høringssvar til Anlæg af Nordhavnstunnel