Høringssvar

Cyklistforbundet inviteres løbende til at kommentere lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer etc. Se vores høringssvar her.

Bilister skal holde 1,5 m afstand ved overhaling

HØRINGSSVAR: Cyklistforbundet siger ja til et afstandskrav mellem bilist og cyklist ved overhaling. Afstandskravet ser vi som et blandt flere vigtige bidrag til at øge sikkerhed og tryghed for cyklister især uden for byerne. Det må ikke stå i vejen for flere cykelstier.

Læs høringssvaret

Cyklistforbundets bemærkninger til ændring af lov om hegningspligt

Høringssvar til ”Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Undtagelse til hegningspligt i områder med udsatte dyr og ophævelse af særlige regler om sluttet optog m.v.)” fra Cyklistforbundet (sagsnummer 2022-4168).

Læs høringssvar

Planlægning og etablering af ladeinfrastruktur

Planlægning og etablering af ladeinfrastruktur til elbiler må ikke stå i vejen for cyklismen

Læs høringssvar
Foto: Supercykelstier Region Hovedstaden

13. august 2021

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Cyklistforbundets høringssvar til 'Udkast til bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne' fra Cyklistforbundet.

Læs høringssvar

Lokale hastighedsgrænser

Cyklistforbundets høringssvar ifm. udkast til ”Bekendtgørelse om lokale hastigheds-grænser” samt ”Vejledning til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser”

Læs høringssvar

Regeringens handlingsplan for FN’s sundheds-verdensmål

Cyklistforbundets input til regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål på sundhedsområdet

Læs høringssvar

Etablering af Lynetteholm

Cyklistforbundets afdelinger i København og på Frederiksberg har afgivet hver deres høringssvar vedrørende etablering af Lynetteholm.

Læs høringssvar

Greater Copenhagens Cykelhandlingsplan

Cyklistforbundet hilser udarbejdelsen af Greater Copenhagens Cykelhandlingsplan velkommen.

Læs høringssvar

Skærpet indsats mod vanvidsbilisme

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med ændring af færdselsloven om en skærpet indsats mod vanvidsbilister. Afgivet den 19. januar 2021.

Læs høringssvar
DHL cubicycle

Pulje til omstilling af erhvervstransport

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med bekendtgørelse om pulje til omstilling af erhvervstransport. Afgivet den 17. juni 2020.

Læs høringssvar
Kør sikkert på elcykel

Pulje til ladestandere til elbiler

Cyklistforbundets og Dansk Cykelturismes høringssvar i forbindelse med bekendtgørelse om pulje til fremme af ladestandere til elbiler. Afgivet 17. juni 2020.

Læs høringssvar
Utrecht cykelparkering

Cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik. Afgivet den 15. maj 2020.

Læs høringssvar

MOVIAs mobilitetsplan

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til lov om klima. Afgivet den 16. marts 2020.

Læs høringssvar

Klimaloven

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til lov om klima. Afgivet den 31. januar 2020.

Læs høringssvar

Evaluering af planloven

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med evaluering af planloven. Afgivet den 31. januar 2020.

Læs høringssvar
Foto_Mikkel Østergaard

Placering af udlejnings-cykler mv. (Vejloven)

Cyklistforbundets høringssvar ifm. ændring af vejloven. Afgivet d. 29. januar 2020.

Læs høringssvar

Anlæg af Nordhavnstunnel

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til lov om anlæg af Nordhavnstunnel. Afgivet den 10. maj 2019.

Læs høringssvar

Revideret Fingerplan 2019

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til revideret Fingerplan – Fingerplan 2019. Afgivet d. 21. marts 2019.

Læs høringssvar

Aldersgrænsen for kørekort til stor knallert

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med udkast til Forslag til lov om ændring af færdselsloven. Afgivet d. 11. marts 2019.

Læs høringssvar

Håndbogen "Rundkørsler i åbent land"

Høringssvar til Vejdirektoratet vedr. håndbogen "Rundkørsler i åbent land". Afgivet d. 24. januar 2019.

Læs høringssvar

Lov om ændring af lov om DSB

Høringssvar til Transportministeriet vedr. forslag til lov om ændring af lov om DSB (Kommerciel ejendomsudvikling). Afgivet d. 21.januar 2019.

Læs høringssvar

Forhøjelse af hastighedsgrænse

Høringssvar til Transportministeriet vedr. forslag til lov om ændring af Færdselsloven vedr. forhøjelse af hastighedsgrænse for lastbiler og lette og tunge vogntog. Afgivet d. 14. januar 2019.

Læs høringssvar

Små motoriserede køretøjer - 2

Høringssvar til Færdselsstyrelsen fra Cyklistforbundet vedr. udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriserede løbehjul og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards. Afgivet d. 6. november 2018

Læs høringssvar

Forsøgsordning for speed pedelecs - 2

Høringssvar til Færdselsstyrelsen vedr. udkast til ændringsbekendtgørelse for bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. Afgivet 5. juli 2018.

Læs høringssvar

Forsøgsordning for speed pedelecs - 1

Høringssvar til Færdselsstyrelsen fra Cyklistforbundet vedr. bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs. Afgivet 6. marts 2018

Læs høringssvar

Små motoriserede køretøjer - 1

Høringssvar til Transportministeriet vedr. forslag til lov om ændring af færdselsloven. Afgivet 9. august 2017

Læs høringssvar