Den femte tur er en sensommeraftentur rundt om Sjælsø

Årets sensommeraftentur går til Sjælsø.
Torsdag den 19. august 2021 kl. 19.00 mødes vi ved Kokkedal Stations vestside
Vi cykler langs Usserød Å ned til Sjælsø. Vi cykler rundt om søen, så tæt på den, som vi kan komme. Der vil være mindre stier og stier der er forlænget med brædder. Turen tager
ca. 2 timer. Vi får fortalt historien om søen gennem tiderne.

Da vi forventer at solen går ned kl ca 20,39, skal vi huske cykellygter

Mødested: Kokkedal Stations vestside
Guide: Jens E. Pedersen

Turen er gratis, og der er ingen tilmelding

Udsigt mod Sjælsø