Stil op til Cyklistforbundets hovedbestyrelse

Har du viden og engagement, som du gerne vil bruge i arbejdet for cykelsagen? Så beder vi dig overveje at stille op som kandidat til Cyklistforbundets hovedbestyrelse. Bestyrelsen vælges på det årlige landsmøde i oktober.

Når du stiller op til hovedbestyrelsen, får du din rejse betalt. Husk, at du selv skal tilmelde dig landsmødet.

Ønsker du at stille op, beder vi dig melde dit kandidatur forud for landsmødet. Herefter præsenterer vi kandidaterne på web. Det er dog også muligt at stille op på selve landsmødet.

Sådan gør du: Send en mail til post@cyklistforbundet.dk, hvor du besvarer disse fire spørgsmål (max 5.000 anslag). Vedhæft gerne et billede af dig selv:

  • Erfaring fra Cyklistforbundet og andet organisationsarbejde

  • Uddannelses- og erhvervserfaring

  • Mine fokusområder og hvilke opgaver kan jeg bidrage med som bestyrelsesmedlem

  • Hvor ser jeg Cyklistforbundets udvikling om fem år og på længere sigt

Om arbejdet i hovedbestyrelsen

Cyklistforbundet er en demokratisk organisation, hvor alle kan engagere sig. Som medlem af bestyrelsen får du indflydelse på Cyklistforbundets arbejde for at fremme den dansk cykelkultur - og du kan bruge dit engagement, dine erfaringer og kvalifikationer i arbejdet for cykelsagen.

Cyklistforbundets hovedbestyrelse består af otte medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Hovedbestyrelsen vælges på det årlige landsmøde, hvor der hvert år vælges fire bestyrelsesmedlemmer for to år samt suppleanter for et år.

Vi søger en bred bestyrelse

Den ideelle bestyrelse har en god balance mellem køn, alder og geografisk spredning, og den har medlemmer med erfaring med bestyrelsesarbejde, organisationsdrift og økonomi - og kompetencer inden for de områder, som vi arbejder med: Sundhed, klima, miljø og mobilitet og med cyklen som naturligt omdrejningspunkt.

Vi opfordrer især kvinder uden for københavnsområdet til at stille op, da vi er ikke nået i mål med balancen mellem køn og geografi.

Arbejdet i hovedbestyrelsen

Hvad indebærer arbejdet som medlem af hovedbestyrelsen - læs det her.

Vedtægter

Retningslinjerne for vores virke, for landsmødet og hovedbestyrelsens arbejde finder du i vedtægter og forretningsordenen.

Hovedbestyrelsen

Se hvem, der sidder i Cyklistforbundets hovedbestyrelse