Cykelkonference på Christiansborg den 26. september

Glimrende indlæg fra mange, Cyklistforbundet, Teknik- og miljøborgmester Lene Barfod, Novo Nordisk, Aalborgs borgmester, trafikplanlægger fra Odense Kommune, skolelederen fra Taastrup Realkole og mange flere kompetente mennesker med interesse for cyklingens fordele.

Der var bred enighed om behovet for mere cykling - samfundets schweizerkniv der kan hjælpe med sundhed, trængsel, klima, miljø - jfr. Cyklistforbundets landsformand.

En del af debatten gik på holdningsændringer. Hvordan gør man det populært blandt børn og unge? Taastrup Realskoles leder havde gode bud på det. Eksempelvis havde skolen indført mange cykelture, og det var et krav, at børnene havde en cykel, når de begyndte i skolen. De mange cykelture i skoleregi betyder, at eleverne cykler i skole.

Det vigtige er at styrke bevægelsesglæden og friheden ved at cykle tidligt, og børn der bevæger sig lærer bedre, som mindst tre paneldeltagere nævnte.

DGIs repræsentant nævnte ligeledes vigtigheden af at styrke bevægelsesglæde og oplevelsen af naturen i en tidlig alder. Flere nævnte, at politikerne kunne gøre en indsats ved at foreslå bilfri zoner ved skolerne og indføre bøder for de bilister, der kørte der.

Rollemodeller - altså oftest forældre - er vigtige, børn fra 2. klasse skal jo ikke cykle alene.

Forhenværende skatteminister Karsten Lauritzen gik også ind for mere cykling, fordi det er en god forretning for samfundet grundet færre sygedage, mindre spildtid i trafikken. Skattemæssigt kan man motivere flere til at cykle. Det har også Århus Kommune måttet sande. Her vil man gerne ændre skattereglerne, så man kan støtte cykling uden at cyklisterne beskattes.

Salling Groups repræsentant kunne ligeledes bekræfte, at netop ændrede skatteregler for personalegoder - incl. cykel udlånt af arbejdspladsen - kunne få en fin effekt for Salling Groups 60.000 medarbejdere.

Alt i alt var konferencens budskab meget lovende, især at tre kommuner og to virksomheder var aktive på banen, men man må nok bemærke, at de mennesker der sad i panelet alle var stærke tilhængere af cykling. Flere var inde på samspillet med kollektiv transport - som jo nedlægges i stor stil på landet - men man berørte det ikke yderligere, så eventuelle konflikter blev holdt ude af debatten.

Dog var der i konferencens første tredjedel et - ret irriterende - indlæg om københavnske cyklisters dårlige parkeringsvaner. Det er naturligvis generende, at man ikke kan gå på fortovet, fordi cyklerne er parkeret hensynsløst, men taler man hensynsløshed, så er det måske privatbilismen der ødelægger mest - og opførsel var ikke en del af temaet, selv om det kom til at fylde alt for meget.

Cyklistforbundet og Folketingets Transportudvalg var værter, og formanden for udvalget, transportminister Thomas Danielsen, understregede i sin tale, at han og Transportministeriet gik ind for cykling. Oplivende, men får det betydning for fremtidig transportpolitik?

Under alle omstændigheder var en foreløbig konklusion - fra både politikere og erhvervsliv - at det er Skat der er havkatten i hyttefadet. Men det har man vel altid anet?