Forside | Trafikpolitik | Medlemsblade | Cykelture | Cykelferie | Bestyrelse

Trafikpolitik

Roskildeafdelingens aktive arbejder løbende på at forbedre forholdene for cykling og cyklister i og omkring Roskilde. Dette sker bl.a. ved medlemsmøder, diverse arrangementer og løbende kontakt til bl.a. teknisk forvaltning og relevante myndigheder.

Roskilde kommunes planer og aktiviteter på cykelområdet kan følges under kommunale cyklistplaner 2017-2020.

Cyklistforbundets forslag til den nye Cyklistplan 2017 - 2020 for Roskilde Kommune

Roskilde Kommunes Cyklistplan udløber ved udgangen af 2016. Roskilde Kommune skal vedtage en ny plan, der skal gælde fra 2017 - 2020. Cyklistforbundet håber, at den nye plan kan blive en god fortsættelse og afløsning for den gamle plan.

Den gamle Cyklistplan (2012 – 2016) har på mange måder været en god kommunal plan for cyklisterne i Roskilde.

Den gamle Cyklistplan bygger på et grundigt fakta materiale om cykling i Roskilde ”cykelstatus”. Den er systematisk, velbegrundet og anviser helt konkrete tiltag, og så opstiller den 5 gode mål.

Det er vores opfattelse at de 5 mål, den gamle plan bygger på, godt kan indgå i den nye plan.

Vi vil anbefale at den nye Cyklistplan 2017 - 2020 får følgende overordnede mål:

 • Kvaliteten af cykelstierne skal forbedres

 • Flere borgere skal vælge cyklen som transportmiddel

 • Flere børn skal cykle til skole og i fritiden.

 • Fremkommelighed, sikkerhed og tryghed skal forbedres for alle cyklister

 • Forbedre forholdene for cykelparkering

 • Flere skal bruge cyklen til rekreation og cykelturismen skal fremmes.

 • Flere skal vælge at kombinere cykel med bus og tog.

 • Flere skal bruge cyklen til indkøb

Det er de overordnede mål fra den gamle cyklistplan tilføjet 3 nye mål og en ændring/tilføjelse til et af målene. De nye mål og tilføjelsen er fremhævet.

Læs vores kommentarer og forslag til de enkelte mål - Kommentarer til Cyklistplan 2017-2020

Referater og kommunale møder

(I referaterne er kommunens svar skrevet med rød skrift):

 • MødeEmner CF-VGO 2023
  • Projekter i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2021-2023
  • Udgået
  • Opfølgning fra sidste års møde
   • Cykeltællere
   • Belægning på Sortesti
   • Helligkorsvejs rundkørslen
   • Universitetsstien
   • Vindingestien – Trekroner etape 2
   • Cykelbibliotek
   • Slæggerupvej
   • Sti bro over jernbanen på Milen
   • Dobbeltretning på cykelstier
  • Spørgsmål i forbindelse med nye emner
   • Tilbagetrukne stopstreger for biler
   • Vedligeholdelse og beskæring langs veje og cykelstier
   • Busstoppestedet på Værebrovej ud for Korskildevej
   • Bro på Fjordstien over Værebro Å i Jyllinge
   • Den manglende del af supercykelstien på Københavnsvej
   • Biler der parkerer på cykelstier
  • Ønskeliste for cykelstier
 • Møderef. CF-VGO 2022
 • Møderef. CF-VGO 2021
 • Møderef. CF-VGO 2020
 • Møderef. CF-VGO 2019
 • Møderef. CF-VGO 2018