Få indflydelse i Cyklistforbundet - kom til landsmøde 2022

På landsmødet er du med til at lægge rammerne for Cyklistforbundets arbejde det kommende år. Landsmødet foregår 29. oktober.

Landsmødet er åbent for alle medlemmer af Cyklistforbundet.

Sådan kan du få indflydelse

 • Stil op som kandidat til hovedbestyrelsen: Bliver du valgt til hovedbestyrelsen, får du sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer indflydelse på forbundets løbende politiske og strategiske arbejde. Læs her, hvordan du gør. Obs: Du får transport til landsmødet og ophold betalt, men du skal selv tilmelde dig til landsmødet

 • Stil forslag: Alle medlemmer kan stille forslag til vedtagelse. Læs hvordan du gør her

 • Deltag i debatten: På landsmødet kan du tage ordet i debatten og fra talerstolen dele din holdning til indkomne forslag og andet inden for cykelområdet i øvrigt

 • Bliv delegeret: Som delegeret har du stemmeret fx til valg af ny hovedbestyrelse og arbejdsprogram. Det er Cyklistforbundets lokale afdelinger, der baseret på afdelingens størrelse vælger et bestemt antal delegerede til landsmødet. Kontakt din lokalafdeling, hvis du vil høre mere om processen for valg af delegeret

 • Ordet er frit: Har du en idé eller andet, som du gerne vil dele med andre på landsmødet, kan du gøre det lørdag eftermiddag under punktet 'Ordet er frit'. Hvis du vil have ordet, skal du skrive til post@cyklistforbundet.dk senest [dato følger].

Tilmelding

Opdateres snarest.

Tid og sted

Tid: lørdag d. 29. oktober 2022

Sted: Kosmopol, Nørrebro, København.

Program og materiale

Materialer til landsmøde 2022 følger snarest:

 • Landsmødeprogram

 • Dagsorden

 • Budget og regnskab

 • Forslag til arbejdsprogram 2022

 • Indkommende forslag

 • Kandidater til hovedbestyrelsen

Arbejdet i hovedbestyrelsen

Hvad indebærer arbejdet som medlem af hovedbestyrelsen - læs det her.

Vedtægter

Retningslinjerne for vores virke, for landsmødet og hovedbestyrelsens arbejde finder du i vedtægter og forretningsordenen.

Hovedbestyrelsen

Se hvem, der sidder i Cyklistforbundets hovedbestyrelse

Kun i fællesskab kan vi gøre cyklen til det trygge og oplagte valg i hverdagen. Kun sammen kan vi skabe en sundere og mere bæredygtig verden.

Aktuelt

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler

Om os

De lokale afdelinger

Vi er repræsenteret over det meste af Danmark med afdelinger og lokale repræsentanter.

Se oversigten

Om os

Landsmøde i Odense 30. oktober 2021

Det årlige landsmøde er Cyklistforbundets øverste myndighed. Her mødes medlemmer fra hele landet for at debattere, udstikke retningen for det kommende års arbejde og vælge hovedbestyrelsen.

Se kandidater og læs mere