Herstedøster Skole:

Cykelskolen i cykelkommunen

En cykelskole i en cykelkommune. Sådan kan man beskrive Herstedøster Skole, der ligger i den cykelglade Albertslund Kommune. Skolen bruger blandt andet cyklen til børn med særlige behov.

”Vi cykler i hele kommunen, for det er meget sikkert at cykle i Albertslund Kommune. Destinationerne er fx svømmehallen, vikingelandsbyen eller Naturcenter Herstedhøje. Og vi forventer faktisk, at alle cykler,” siger Birgitte Pilgård, der er skoleleder på Herstedøster Skole.

84 procent af børnene i Albertslund Kommune cykler til skole, og kommunen bliver ved med at investere i cykling. Elevrådet på Herstedøster Skole har fx fået 45.000 kr. af kommunen til at lave en kampagne for at få endnu flere til at cykle til skole og til bedre cykelparkering. Og i løbet af sommeren 2022 bruger kommunen et større millionbeløb på at forbedre trafikforholdene omkring skolen, blandt andet for at fordele cyklerne bedre.

Skolen har et set-up på plads, der gør det sikkert og nemt at cykle i hverdagen:

  • Lånecykler til alle medarbejdere
  • Lånehjelme til dem, der ikke har
  • Refleksveste til 0. og 1. klasse
  • Cykelpumpe på skolen til fri afbenyttelse
  • God cykelparkering omkring skolen

At der er lånecykler betyder, at de lærere og pædagoger der kommer langvejs fra også har mulighed for at cykle med børnene.

Pædagogerne klæder sig ud som betjente

Begynder i SFO’en

Og træning i at cykle begynder allerede, mens børnene er små, fortæller Christina Johansen, SFO-leder i skolens SFO.

”De øver sig i at cykle i børnehaven, og fx klæder pædagogerne sig ud som betjente og lærer dem reglerne. Og vi lægger stor vægt på bevægelse og har meget fokus på såkaldt bevægelsesuvante børn – altså børn, der ikke får rørt sig nok,” siger Christina Johansen.

Børn med særlige udfordringer

Herstedøster Skole cykler også med børn med særlige udfordringer.

Mellemtrinnet øver sig på cykelture, som er en fast del af skoleskemaet. Her øves almen færdsel, sikker trafik m.m. Og der er specialgrupper for børn med autisme. Her anvendes cyklen som transportmiddel i det omfang, det kan lade sig gøre, for at øge elevernes omverdensforståelse.

Det er desuden skrevet ind i Herstedøster Skoles værdigrundlag, at eleverne cykler til alting. ”Det skaber sundhed og glæde,” står der.

”Cykling giver børnene frihed og handlemuligheder, og det er en del af dannelsen fra barn til voksen at lære at cykle,” siger Birgitte Pilgård.

Læs også

Sådan bliver I en god cykelskole

Alle Børn Cykler Alliancen og Cyklistforbundet har samlet cases og gode råd fra cykelglade skoler i Danmark. Find inspiration til, hvordan I kan styrke børnecyklismen på jeres skole.

Læs mere

Udefriskolen cykler til lejrskolen

CASE: Med planlægning og information til forældrene kan man godt cykle med eleverne, selv om man er en skole på landet. Vi besøger en cykelskole i Midtjylland.

Læs mere om Udefriskolen

Eleverne cykler 20.000 km om året

CASE: På Ejerslykkeskolen cykler eleverne, når de skal i skoven, i teatret eller besøge virksomheder. Skolens cykelfokus bidrager også til, at elever med anden etnisk baggrund end dansk får gode cykelvaner.

Læs mere om Ejerslykke Skole