Cyklister vil flytte magtbalancen

Står det til Cyklistforbundet i Silkeborg og for så vidt også byrådet, så vil magtbalancen på vejene i de kommende år få et ryk. Det kom blandt andet frem på et velbesøgt debatmøde om at fredeliggøre Midtbyen og dele af Sydbyen.

Cirka 35 borgere iblandet godt otte byrådspolitikere, var mødt frem i Medborgerhuset, og blandt dem var der enighed om, skal der sættes mere gang i bestræbelserne på at få flere til at vælge at cykle eller gå.

- Vi taler om et paradigmeskifte og en transformation af Midtbyen, sagde trafikingeniør Rasmus Bartholdy, som sammen med Cyklistforbundet i Silkeborg har fremsat et forslag om at skabe mere plads til cykler og gående i de små gader.

Ifølge forslaget skal der skabes såkaldte cykelgader, hvor færdsel foregår på de gåendes og de cyklendes præmisser. Cyklerne og de gående skal tage magten.

Plads til alle

Det kan ske ved at indføre en 30 km hastighedsbegrænsning og ved at lave bomb eller andre chikaner for bilerne.

- Bilerne skal selvfølgelig have lov til at være der, men hvis vi gør det lidt mere bøvlet at komme frem med bil, vil det motivere flere til at vælge en anden transportform, sagde formanden for Cyklistforbundet i Silkeborg, Bjarne Petersen.

Det hedder selvtransport, og det er rigtig godt både for den enkeltes sundhed, for klimaet og for økonomien.

Cyklistformanden efterlyste også en sammenhæng mellem Silkeborgs ambition om at være Outdoorhovedstad og cykelby.

- Det handler om, hvordan vi designer byen, sagde han blandt andet.

Korte ture i bil

Forslaget fra Cyklistforbundet går også ud på, at gøre Sydbyen til et laboratorium, hvor man ved at åbne og lukke gader, lave ensretninger og opholdsområder på gaden, kan finde ud af, hvad der virker. Mange bilture er meget korte – ind til byen og tilbage igen.

Filosofien er, at hvis bilisten i stedet for at tage bilen på de korte ture, vælger cyklen eller sine gåben, vil der blive mere plads til andre ting og til de biler, som nødvendigvis skal være der.

- Det handler ikke om at gøre den enkelte cyklist glad. Hvis flere flytter rumpen fra bilsædet til cykelsadlen, bliver alle glade. Der bliver mere plads til bilerne og trængslen bliver mindre, sagde medlem af Cyklistforbundets hovedbestyrelse, Jens Peter Hansen, som var cyklet fra Randers til Silkeborg for at deltage i mødet.

Vi er i gang

Men hvis gevinsterne ved at få flere til at vælge selvtransport, hvorfor så ikke gå i gang med at gøre Silkeborg til cykelby allerede i morgen, blev der spurgt fra salen.

Det blev der leet lidt ad, for det er ikke så nemt at få lov til at lave ændringer på vejene, og borgernes vaner skal også ændre sig. Danskerne har nemlig nogle meget indgroede vaner, når det handler om transport og færdsel.

- Men vi er i fuld gang, sagde formanden for Vej- og Planudvalget, Hans Okholm.

Han havde taget sig tid til at deltage i mødet, og han understregede, at byrådet har et erklæret mål om at få flere til at vælge cyklen. Han pegede blandt andet på det igangværende arbejde med at etablere supercykelstier i en basisversion. Stierne vil gøre et nemmere at cykle via de nedlagte banestier ind til trafikterminalen.

Vej- og Planformanden løftede også sløret for planer om at lave en forsøgsordning, hvor man kan låne eller leje en elcykel i en periode. Og med at etablere gode parkeringsforhold for cykler på pendlerparkeringspladserne uden for byen.

Borgerne skal være med

Men selv om ånden altså er redebon, er der langt fra ønsker til resultater. Mange instanser skal høres, ikke mindst Vejdirektoratet, Politiet og ikke at glemme BaneDanmark, som er et kapitel for sig. Desuden har økonomiudvalget et ord at skulle have sagt. Der skal findes penge til at bygge cykelinfrastruktur.

Og så er det vigtigt, at borgerne er med i processen.

- Det handler om inddragelse, proces og vovemod, sagde Rasmus Bartholdy.