Bondam til borgmestre: Ommøbler byerne

Efter coronakrisen skal vi gentænke byerne og skabe bedre rammer for, at borgerne vælger en aktiv og bæredygtig transport i hverdagen. Det skriver direktør Klaus Bondam i et brev til landets borgmestre.

Cyklister i byen smal_Marie Hald

Cyklister i København. Foto: Marie Hald

Coronakrisen giver mulighed for at tænke nyt og skabe bedre rammer for en aktiv og bæredygtig transport i hverdagen. Det skriver Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam i et brev til landets borgmestre. I brevet, der også er sendt til medlemmer af teknik- og miljøudvalg og sundhedsudvalg ude i de danske kommuner, opfordrer Klaus Bondam til at sætte gang i infrastrukturinvesteringer, der fremmer cykling og gang i hverdagen.

"Når vi så hurtigt kan ændre vores arbejdsvaner, som vi har set under coronakrisen, med sprit, afstand og onlinemøder, så kan vi også ændre den måde, vi bevæger os til og fra arbejde på. Det er en vaneændring på niveau med dengang, hvor vi besluttede at droppe cigaretterne indendørs og siden også i det offentlige rum. Det var en omvæltning for mange, men en enorm fordel i forhold til sundhed og miljø – både på individuelt og samfundsmæssigt plan," skriver Klaus Bondam.

En mere cykel- og gangvenlig indretning af vores byer vil styrke borgernes sundhed og livskvalitet.

Vi skal ommøblere vores byer
Han foreslår de lokale politikere, at de 'ommøblerer' byerne.

"En mere cykel- og gangvenlig indretning af vores byer vil styrke borgernes sundhed og livskvalitet. Den politiske handling er derfor oplagt: Sæt hurtigst muligt gang i de investeringer, der skal til for at ommøblere vores byer, så det bliver mere trygt og sikkert at vælge at cykle eller gå de kortere afstande; så kombinationen af kollektiv transport og aktiv transport bliver den mest effektive måde at bevæge sig på over længere afstand; og så vi generelt kan begrænse biltransporten i tætbefolkede byområder", skriver Klaus Bondam.

Se hele brevet til borgmestrene.

13. maj 2020

Cyklistforbundets cykelture i en corona-tid

Hold afstand og del ikke cykelpumpe eller andet udstyr med andre. Efter en periode med aflyste cykelture på grund af corona inviterer Cyklistforbundets frivillige igen til fælles cykelture over hele landet.

Læs artiklen
Ellen Højgaard

17. april 2020

Bag ligusterhækken bliver du ofte afhængig af din bil

Vi bygger for mange parcelhuse i Danmark, som gør folk afhængige af deres bil. Det mener direktøren for Dansk Byplanlaboratorium.

Læs mere

Meld dig ind

Danmark har brug for flere cyklister, og danske cyklister har brug for bedre cykelforhold. Giv cykelsagen en stærkere stemme.

Vælg et medlemskab