Her kan du følge bestyrelsens arbejde med at udarbejde høringssvar til kommune- og trafikplaner.

2023 Høringssvar til Planstrategi 2023 – Fremtidens grønne udviklingskommune

2023 Budget Høringsindlæg

2022 Komfortabel cykling mobilitetsplan

2022 Kommunens naturstrategi

2021 Kommuneplan

2020 Movias Mobilitetsplan høringssvar

2018 Budget 2019 høringsindlæg

2017 Kommuneplan høringssvar

2017 Jernbanegade-cykler tilbage i gågaden læserbrev

2017 Cykeltrafik Frederikssund By Høringssvar

2015 Trafikplan høringssvar 1

2015 Trafikplan høringssvar 2

2015 Rapport til Cyklistforbundets kongres

2015 Pendling i Frederikssund by og opland beskrivelse

2015 Parkeringsnormer i Vinge kommentar

2014 Forslag til projekt Cyklen på nakken for kommune-store virksomheder

2013 Kommuneplan høringssvar

2013 Cykeltrafik notat

2011 Plan-og Agenda 21 strategi høringssvar

2011 Plan-og Agenda 21 strategi debatoplæg